Hopp til hovedinnhold


Sendte 15.000 meldinger

Politi, brannmenn og ambulansefolk sendte 15.000 nødmeldinger til hverandre forrige fredag. Det nye nødnettet tålte den enorme mengden.

Politi, helsevesen og brannvesen sendte 15.000 meldinger og beskjeder over nød-nettet i timene etter terrorangrepene i Norge, skriver Aftenposten.

I forbindelse med terrorbomben i Oslo og massakren på Utøya klarte det nye nødnettet å håndtere mellom 15.000 samtaler mellom 8-900 personer i politi-, brann- og helsevesen i Oslo sentrum og rundt Utøya. Det viser loggene fra nødnettet, som håndterte kommunikasjonen til de tre etatene.

Nordre Buskerud politidistrikt, som omfatter Utøya, er ennå ikke koblet til nødnettet. Dette fikk følger på Utøya, hvor man i starten måtte bruke det gamle analoge systemet til å formidle opplysninger som politiet mener ikke burde kommet ut, for eksempel tall over antallet drepte og politiets bevegelser.

Straks beredskapspolitiet fra Oslo kom til Utøya kl. 18.09, ble det klart at det likevel var mulig å bruke det avlyttingssikre nødnettet. En basestasjon i nærheten av Tyrifjorden tok signalene, selv om området strengt tatt ikke skulle ha dekning.

Dette førte imidlertid til at kommunikasjonen var hakkede og noe dårligere enn i Oslo.

Politiet, den desidert største brukeren, sto for 40- 60 prosent av trafikken.

- Rent teknisk er vi veldig tilfreds. Nettet tålte belastningen, vi kunne kommunisere uten at uvedkommende kunne lytte på sambandet og etatene kunne snakke sammen på tvers i viktige faser, sier avdelingsdirektør Tore Lorentzen i Politidirektoratet.

Les mer om saken hos Aftenposten