Hopp til hovedinnhold


Sendt hjem - leger får advarsel

To leger og en sykepleier får advarsel etter å ha gitt en kvinnelig slagpasient feil behandling.

To leger og en sykepleier får advarsel etter å ha gitt en kvinnelig slagpasient feil behandling, skriver Folkbladet.

Sverige: Kvinnen søkte hjelp ved legevakta i slutten av desember 2007 ettersom hun plutselig, i løpet av noen minutter hadde begynt å miste ting og hatt vanskelig for å snakke. En lege undersøkte henne og tolket tilstanden som besvimelse og kollaps, og sendte henne deretter hjem.

21 dager senere fikk kvinnen en rar følelse i høyre kroppshalvdel og høyrebenet begynte å slepe. Da hun skulle reise seg falt hun, og når hun snakket bablet hun.

Denne gangen varte tilstanden i 20 minutter og ambulanse ble tilkalt. Symptomene kom tilbake også i ambulansen og da hun ble undersøkt på sykehuset.

Denne gangen ble tilstanden bedømt som mulig TIA. Legen som stilte diagnosen burde ha kontaktet spesialister  på Universitetsjukehuset og gitt tydelige instrukser til sykepleierne på vakt, men gjorde det ikke. Han førte heller ikke tilstrekkelig med informasjon i pasientjournalen.

På morgenen, dagen etter at kvinnen var blitt lagt inn, får hun hjelp av en sykepleier med å gå på toalettet. Da oppdages det at hun er helt lam i høyresiden. Tross forandringene av kvinnens tilstand rapporteres dette ikke til ansvarlig lege.

De to legene som tok imot kvinnen ved begge tilfeller får nå hver sin advarsel, og sykepleieren som ikke rapporterte om forandringene av kvinnens tilstand, får en anmerkning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (tilsvarende Statens helsetilsyn) da man anser at de har handlet feil og ikke var tilstrekkelig oppmerksomme.

Les mer om saken i Folkbladet