Hopp til hovedinnhold


Sendt fra sykehus, døde i ambulanse

Den gamle kvinnen døde i ambulansen etter å ha blitt sendt fra sykehus for tredje gang, ifølge Bergens Tidende.
Høsten 2013 blir en kvinne i slutten av 90-årene syk. Hun kommer til Haraldsplass, der hun får behandling. Deretter går ferden mot et sykehjem for korttidsopphold. Så blir hun sendt hjem igjen. Deretter bærer det tilbake på sykehus, før hun kommer på sykehjem. Så sendes hun på sykehus på nytt.
Etter et tredje opphold på Haraldsplass Diakonale Sykehus, på vei mot sykehjem, dør hun i ambulansen. Transporten frem og tilbake foregikk i rundt to måneder.
- Det er helt uverdig å sende et menneske som en pakke frem og tilbake på denne måten, sier Rune Skjælaaen, pasient- og brukerombud i Hordaland.

Opprørt familie

Han ble kontaktet av kvinnens familie etterpå. De var opprørte. De er blant mange som har tatt kontakt med pasientombudet. De reagerer på at svært gamle familiemedlemmer sendes frem og tilbake mellom sykehus og sykehjem.
Mange er passert 90 år, og har få år igjen å leve. Skjælaaen synes nå det er grunn til å reagere.
– Langt flere skulle ha fått hjelp og behandling på ett sted. Det kunne for eksempel vært løst ved at det hadde vært flere sykehjemsleger som kjenner pasienten og ser helheten, sier Skjælaaen.

Lever lenger

Transporten av eldre medfører mye aktivitet for ambulansene i Bergen, spesielt inn mot helgen når mange skrives ut av sykehus. Blant dem som møter de eldre på vei til og fra er ambulanseinspektør Petter Evensen.
– Vi ser at de blir forvirret og medtatt av transporten. Og vi vet hva det gjør med dem, sier Evensen.
Han har vært med på mange utrykninger til sykehjem i Bergen. Da finnes ofte ingen sykehjemslege der.
– Noen av våre ambulansemedarbeidere forteller at de rykker ut til sykehjem og transporterer eldre, som det etter deres oppfatning er helt feil å flytte. De kan komme til å dø på sykehuset like etter ankomst, sier Guttorm Brattebø, som leder ambulansetjenesten i Helse Bergen.
Pasient- og brukerombud Skjælaaen foreslår at Bergen kommune bygger opp noen sykehjem med spesielt høy kompetanse for de sykeste pasientene.
- Samhandlingsreformen førte til mer trafikk frem og tilbake. Sykehuset er opptatt av sitt budsjett og kommunen av sitt, sier Skjælaaen.
Les mer om saken hos Bergens Tidende