Hopp til hovedinnhold


Sendes ut unødig

Ambulanspersonellet synes at de må ut på flere unødige oppdrag etter at SOS Alarm overtok ansvaret, ifølge Sala Allehanda.
SVERIGE: Ambulanspersonellet opplever at tjenesten har fått store problemer etter at SOS Alarm overtok koordingeringen av ambulanser fra Medhelp i november 2013.
– Operatørene har ikke behandlingskompetanse som sykepleiere har, sier Fredrik Leek, sjef for ambulansetjenesten.
Framfor alt våker de ikke å nekte pasienter ambulanse, mener han, og følgen blir at ambulansene sendes ut på oppdrag som ikke nødvendigvis krever ambulanse.
– Vi merker at vi må dra på flere unødvendige oppdrag nå, sier Fredrik Leek.
Tallene gir ambulanspersonellet rett. En sammenligning av antallet utrykninger hver måned viser at SOS Alarm ligger høyere enn Medhelp.
Anders Klarström, informatør på SOS Alarm, deler ikke ambulansepersonellets oppfatning om at det gjøres "unødvendige" utrykninger.
– En viss overprioritering for pasientens del trengs. Vi ser ikke sammanheng mellom at det skal være flere om det er sykepleiere eller som operatører som svarer.
Les mer om saken hos Sala Allehanda