Hopp til hovedinnhold


Selvmordstanker – for fagfolk

Selvmordstanker kan vanskelig drøftes med nærstående, de bør snarere tas opp med fagpersoner som er bundet av profesjonelle standarder.

Selvmordstanker kan vanskelig drøftes med nærstående, de bør snarere tas opp med fagpersoner som er bundet av profesjonelle standarder, skriver Dagens Medisin.

Dette er blant konklusjonene i doktorgradsavhandlingen til psykiater Arne Thorvik. 14. april disputerer han over temaet "Suicid som etisk fenomen – teoretiske og empiriske perspektiver."

Rekonstruerte situasjonen
I avhandlingen har han forsøkt å rekonstruere selvmordstruede menneskers opplevelse av sin situasjon.

Han dybdeintervjuet 20 psykotiske og 20 ikke-psykotiske personer som nylig var vurdert som selvmordstruede, og som var tilknyttet Psykiatrien i Vestfold.

Det viste seg også at de som suicidale var ambivalente til, og bare hadde en perifer forestilling til, at de faktisk trengte hjelp.

I ettertid aksepterte de imidlertid at tvangsinnleggelse kunne være nødvendig for å ivareta dem i slike situasjoner.

Mistet kontroll
Overfor Thorvik beskrev informantene en suicidal prosess, der tanken på selvmord ble gradvis sterkere, og der opplevelsen av egen kontroll ble suksessivt mindre. Dette var ledsaget av en umiddelbar forestilling om ”ikke å ha noen fremtid”.

Flertallet, også de som til vanlig hadde et religiøst livssyn, var lite opptatt av dødens innhold, annet enn at den representerte et fravær av smerte.

Les mer om saken i Dagens Medisin