Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i London Ambulance Service. Foto: Live Oftedahl (2014)


Selvmord blant ambulansepersonell

En engelsk studie har undersøkt selvmordsforekomst i ambulansetjenesten. Her er resultatene.

Et dagsaktuelt tema er økt selvmordsfare blant utsatte yrkesgrupper, derav blant ambulansepersonell.

Enkelte studier har undersøkt risikofaktorer knyttet opp mot dette.

Mulig identifiserbare risikofaktorer var blant annet å komme tilbake på jobb etter et lengre sykefravær, problemer i ekteskapet, tap av førerkort, eller det å gå inn i en ny rolle i jobben.

Mål med studien

Studien så på underliggende risikofaktorer for økt selvmordsfare blant ambulansepersonell. Coronere (red. anm.: tilsvarende rettsmedisiner i Norge ) ble kontaktet for omkring innsyn i mulig dødsårsak.

Metode

Elleve ambulansestasjoner fra ulike deler av Storbritannia ble spurt om å sende inn detaljer rundt selvmord blant ansatte mellom januar 2014 og desember 2015.

Konklusjon

Femten selvmord ble identifisert (73% menn, gjennomsnittsalder 42 år).

Undersøkelsesdata var tilgjengelig i 12 av tilfellene. Den mest vanlige dødsårsaken var henging.

Mulig identifiserbare risikofaktorer var det å komme tilbake på jobb etter et lengre sykefravær, psykiske vansker eller lidelser, problemer i ekteskapet, økonomiske vansker, historie med selvskading, tap av førerkort, eller det å gå inn i en ny rolle i jobben.