Hopp til hovedinnhold
Torsten Eken holdt foredrag om økt overlevelse av hodeskader på Ullevål på BEST - samling i Bergen (Bedre og systematisk teamtrening).
Torsten Eken holdt foredrag om økt overlevelse av hodeskader på Ullevål på BEST - samling i Bergen (Bedre og systematisk teamtrening).


Selvgransking på traumesenteret – slik ble Ullevål bedre på hodeskader

At skjemaveldet stjeler tid fra pasientbehandling, er noe mange enes om både blant ambulansepersonell og inne på sykehusene. Men hva om man bruker målinger og tall til noe fornuftig?

Avdelingene som behandler traumepasienter ved Oslo universitetssykehus Ullevål har vært opptatt av å sammenligne seg med andre traumesentre.

Er de like gode, eller helst bedre enn referansemodellene på ulike tilstander?

Torsten Eken, forsker ved Traumeregisteret Oslo universitetssykehus er en av dem som har gjort en gjennomgang av dette.

Obs på hodeskader

Forskerne fant ut at Ullevål før 2005 var bedre enn referansemodellen på de fleste tilstander – utenom hodeskader.

Men fra 2005 overlever langt flere med kritiske hodeskader ved Ullevål.

Forskerne har blant annet brukt en såkalt TRISS-modell som kan forutsi sannsynligheten for overlevelse basert på alvorlighetsgrad (Injury Severity Score (ISS),og Revised Trauma Score (RTS), skademekanisme og alder.

Kvaliteten måles rett og slett med hvor mange «ekstra» overlevende man har år for år. Man bruker også noe som kalles Variable Life-Adjusted Display (VLAD), en teknikk som raskt ser om tallene på overlevelse forandres.

Oppgradering: Høyere overlevelse

Hva skjedde?

Fra 2001 og i årene fremover oppgraderte Ullevål nevrotraumatologien og nevroradiologitjenester, og de begynte med tidlig rehabilitering.

De begynte også med aktiv rekruttering av erfarne nevrokirurger og en tresjiktet vaktordning for nevrokirurger.

På nevrointensiven innførte de nye retningslinjer for behandling. Før 2005 døde nesten halvparten av pasientene med kritiske hodeskader. Nå dør under en tredjedel.

Forbedringen har økt overlevelsen med 12,77 per 100 pasienter med kritisk hodeskade, og bedre pasientbehandling har også ført til at flere overlevende haren større sjanse til å komme tilbake til og få et ok liv.

Viktigheten av rask respons

Gjennom ATLS (Advanced Trauma Life Support) er man blitt mer oppmerksom på viktigheten av å snakke sammen i avdelingene og stramme opp praksis. Det har også kommet til flere legehelikoptre i området og det har ført til mindregrad av samtidighetskonflikter.

Mer enn 70 prosent av pasientene blir levert direkte på døra på sykehuset. I 2001 kom en fjerdedel av de overførte pasientene mer enn åttetimer etter skaden:

Dette var redusert til fem timer i 2011. I de 10 prosentene av tilfellene hvor man har brukt lengst tid til å flytte over pasienter, har tiden gått ned enda mer: fra 15 til åtte timer.

De som ventet lengst før, venter altså nå mye kortere. Ullevål har også kortet ned tiden fra ankomst til CT-undersøkelse fra 39 til 29 minutter. I tillegg blir pasientene beholdt lengre på intensiven og på Ullevål.

«Hele kjeden er utrolig viktig!»

Et av bildene fra foredraget

God bruk av tall

Når forskerne sammenligner perioden fra 2001 til 2004 med perioden fra 2005 til 2011 ser de at av 100 pasienter med isolert kritisk hodeskade er det 10,51 flere overlevende. Av 100 med kritisk hodeskade og multitraume er det hele 16,18 flere som overlever.

– Det er noen læringspunkter her: Statistisk prosess-kontroll er et nyttig verktøy. Mange faktorer bestemmer hvor man befinner seg i forhold til referansemodellen. Helekjeden er utrolig viktig! sier Torsten Eken.

Han kan fortelle at de måtte kjempe for å få beholdenevrokirurgene på Ullevål. Det var foreslått å kun ha dette tilbudet på Rikshospitalet.

Traumemiljøet ved Ullevål fikk formidlet til direktøren ved Oslo universitetssykehus at dersom man valgte å flytte pasienter med hodeskade til Rikshospitalet, så kunne dette gå ut over den forbedringen i overlevelse og sekvele de hadde arbeidet hardt for å få til.

Arbeidet for å forbedre behandlingen for hodeskader ved Ullevål, ble foreløpig fredet.

Gode målinger og godt tallmateriale kan altså brukes til å monitorere og forbedre pasientbehandling og øke overlevelse.

Referanser:

«Sudden survival improvement in critical neurotrauma: An exploratory analysis using a stratified statistical process control technique», Signe Søvik mfl., fra tidsskriftet Injury, nov. 2014

OUS Ullevål traumesenter


Er traumesenter for Helse Sør-Øst, altså halve Norges befolkning.

Tallene som er brukt i artikkelen er hentet fra Traumeregisteret OUS 2001–2011.

Gjennomsnittlig registrerte traumesenteret 127 tilfeller av pasienter med kritiske hodeskader årlig i perioden 2005–2011.