Hopp til hovedinnhold


- Selv om de har vært døde i fem-seks timer, kan de overleve

Tid og geografisk avstand betyr ikke noe for overlevelse ved ulykker med nedkjøling. Og ulykker som medfører rask nedkjøling har best prognose. Overlevelse ved nedkjøling og hjertestans er høyere enn hjertestans uten nedkjøling, skriver Nordlys.

– Du er nemlig ikke død før du er varm og død, sier overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN, Mads Gilbert til Nordlys.

Sjansen for å overleve ulykker med sterk nedkjøling er stor. Dermed må man ikke stoppe med førstehjelp selv om personen er iskald og tilsynelatende død.

- Ikke gi opp

- Konklusjonen er, ikke gi opp. Er du i tvil om personen er død, er du ikke i tvil. Da fortsetter du med livreddende førstehjelp til akuttmedisinsk hjelp kommer, sier Gilbert.

 I samarbeid  med lege Jonas Hilmo og overlege Torvind Næsheim har han nylig publisert en artikkel om overlevelsesmulighetene ved nedkjøling (hypotermi). De tre har sett på alle hypotermipasientene til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i perioden 1985 til 2013 ved UNN.

Var død i sju timer

Funnene er ganske overraskende. Selv personer som hadde druknet på havet ble reddet av legene på UNN.

Det avgjørende er nemlig saltstoffet i cellene til pasienten, som kan måles i blodet – kaliumkonsentrasjon.

Lege Jonas Hilmo forklarer det slik i en artikkel på Uit.no:  Hvis verdien er på over 12 mmol/L, er celleskaden så omfattende at pasienten er umulig å redde. Ingen pasienter med verdier over 12 mmol/L overlevde.

Les mer om saken hos Nordlys