Hopp til hovedinnhold


Savner fellesopplæring for operasjonssentraler

Det finnes i dag ingen nasjonal opplæringsstandard for dem som jobber på operasjonssentralene, skriver Bergensavisen.

Nylig skrev BA om gutten (15) som i tre samtaler ba politiet rykke ut etter et overfall – til ingen nytte. En av operatørene fleipet i stedet med at gjerningsmannen sikkert var død.

I en kartlegging av kompetansen på operasjonssentralene i landet fremkommer det at standardopplæringen er minimal.

Opplysningene kommer frem i en rapport fra Politiets endringsprogram som er nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet.

INGEN STANDARD

I dag er det bare opplæring i ICCS som er et formelt krav for dem som tjenestegjør på operasjonssentralen. ICCS er både et sentralbord for å håndtere anrop fra publikum og et system for å styre ressursene som bruker nødnettet.

«Utover dette er det noe lokal opplæring ute i politidistriktene, men det finnes ingen nasjonal standard for denne opplæringen», står det i rapporten.

Politihøgskolen har utdanningen «Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere», men det stilles ingen krav om at en må ha tatt denne utdanningen for å tiltre stilling som operasjonsleder.

ANBEFALTE SERTIFISERING

Politiet har ingen forskrift som direkte omhandler nødmeldetjenesten, slik brann og helse har. I 2009 anbefalte en interdepartemental arbeidsgruppe at det burde utvikles en nasjonalstandard for å vurdere sertifisering av operatørene i de ulike nødmeldesentralene.

«Personlige egenskaper som god språkføring, god hørsel, klar tale, hurtig oppfattelsesevne, simultankapasitet, koordineringsevne, høy stresstoleranse og gode samarbeidsegenskaper ble trukket frem som viktig», står det i rapporten.

Gustav Landro, leder for operativ enhet i Hordaland politidistrikt, ønsker et standardisert opplæringsprogram velkommen. De har for øyeblikket to operatører på kurs, men dette har lang kø og er ikke obligatorisk.

– Det ville vært en trygghet for oss å vite at de som har gjennomført er rustet til jobben når de kommer til oss, sier Landro.

Ferske operatører i Hordaland må i dag gjennom en ukes fadderprogram. Da sitter de ved siden av erfarne operasjonsledere og følge arbeidet i en uke. Gradvis blir satt over til å gjøre flere og flere oppgaver selv.

Les mer om saken hos Bergensavisen