Hopp til hovedinnhold


Samvirkeøvelser for nødetatene i Sør-Rogaland

I løpet av seks uker i mai og juni har omkring 600 mannskaper fra brann, helse og politi trent samvirke på Forus i Stavanger, skriver Security Worldmarket.
Denne årlige samvirkeøvelsen har blitt arrangert hvert år siden 2013, og har de siste syv årene vært en viktig møteplass for nødetatene i Sør-Rogaland.
Hensikten med øvelsen er å bli bedre på samvirke og håndtering av trusselhendelser. Det er kritisk at etatene både kjenner og forstår hverandres fag- og arbeidsområder og metoder.
Her står kommunikasjon helt sentralt.
Innsatslederne var samstemte da de la frem suksesskriterier for årets siste øvelsesdag: Det skulle kontinuerlig rapporteres i Nødnett for å skape en felles situasjonsforståelse, og etatene skulle understøtte hverandre i utførelsen av oppdraget. Viktigheten av sambandsdisiplin ble også diskutert.
Kontinuerlig og strategisk bruk av Nødnett
Fire forskjellige scenarioer ble utspilt i løpet av dagen. Fellesnevneren for disse var pågående livstruende vold (PLIVO). To av scenarioene utfoldet seg delvis i bygningsmasse uten dekning fra Nødnett. Det ble derfor satt opp en DMO-Gateway for å utvide Nødnetts dekning lokalt. Dette ga mannskapene mulighet til å kommunisere uavbrutt gjennom hele oppdraget.
Under øvelsen ble det brukt både etatsinterne talegrupper og en felles talegruppe for brann, akuttmedisinsk og politi (BAPS). Slik kunne etatene både koordinere egne styrker og spille hverandre gode. "Det at én etat bruker 10 sekunder på å formidle status i felles talegruppe kan spare 60 sekunder for neste etat på stedet", påpekte innsatsleder for politi, Kim Flakstad, i innsatsledernes strategimøte i forkant av øvelsen.
Blir gode på det de øver på
Regionale PLIVO-instruktører for brann, Gert Audun Olsson og Tor Rune Ree, har erfart at det er sentralt å oppleve mestring og at man blir god på det man øver på.
"Vi har sett at det å kjøre flere korte øvelser samme dag i stedet for én stor gir bedre følelse av mestring i alle ledd. Hvis man kommer litt på "hæla" på første gjennomgang, har man god mulighet til å gjøre det enda bedre neste runde og veldig bra på de siste rundene. Vi ser at samarbeidet og kommunikasjonen flyter bedre og bedre utover dagene vi trener sammen", forklarer Olsson.
Hvert scenario ble fulgt opp med en kort gjennomgang av oppdraget, og på slutten av dagen samlet etatene seg for en felles gjennomgang. Her kom det frem at alle var godt fornøyde med samvirke og kommunikasjon på tvers av etatene. Det ble også vist til spesifikke situasjoner hvor etatene understøttet hverandre på en god måte.
Samvirkeøvelsene har tydelig verdi
Arrangørene av øvelsen har fokus på at kommunikasjonen skal være optimal i store hendelser, men like viktig er samhandling i daglig virke. Det er også viktig at man tør å spille hverandre gode, og at man blir utfordret på å gi klare beskjeder og delegere oppgaver, også på tvers av etatene. "Det er verdifullt å få trene sammen med de andre nødetatene i fred og ro på disse samvirkefagdagene, slik at vi også blir litt bedre kjent i fredstid", uttaler Olsson.
Les mer om saken hos Security Worldmarket