Hopp til hovedinnhold


Samlokalisering på Tynset likevel?

Sykehuset Innlandet vil likevel holde åpent for samlokalisering av ambulansetjenesten og brann- og redningsvesenet ved Tynset sjukehus.

Sykehuset Innlandet vil likevel holde åpent for samlokalisering av ambulansetjenesten og brann- og redningsvesenet ved Tynset sjukehus.

Bakgrunn: Interessekonflikt på Tynset

Les hele saken i Østlendingen: Åpner for samling

– Vi skal nå se på muligheten for å realisere en brannstasjon på det arealet Fjellregionen helsepark var planlagt, sier konstituert divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandet, Oddbjørn Øien.
Han er optimistisk med tanke på å fortsette prosessen på en måte som dekker begge etatenes behov.

Forkastet samlokalisering
Et par uker tilbake mottok Tynset kommune et brev fra Sykehuset Innlandet, divisjon prehospitale tjenester, hvor de fullstendig forkastet Tynset sitt ønske om å vurdere en samlokalisering av ambulansetjenesten og brann- og redningsvesenet. 

Avslaget var begrunnet med at de var redd en samlokaliseringsprosess ville forsinke deres arbeid med å bygge en ny ambulansestasjon. En ny stasjon er for dem viktigere enn samlokalisering, og de ønsker å sette i gang bygging så fort som mulig. 

Nytt møte
Det ble holdt et møte mellom partene i slutten av januar. – Det var et godt og konstruktivt møte, slår Øien fast.

Det var enighet om at ambulansestasjon og brannstasjon er to separate prosjekter med separat eierskap. Men det behøver ikke å stenge for en samlokalisering.

I de nærmeste ukene vil representanter for ambulansetjeneste og brann- og redningsvesenet møtes for å avklare kontaktflaten mellom de to tjenestene. Hva de bør ha felles, hva de må ha felles og så videre.
– Vi må finne en balanse mellom behovene de har, sier Øien. Så lenge de er enige om hva de skal ha felles har det ikke noe å si om ambulansestasjonen bygges flere år før brannstasjonen.