Hopp til hovedinnhold
MK Nordland. Den eneste samlokaliserte nødsentral i Norge i 2020. Foto: Samlok nord
AMK Nordland. Den eneste samlokaliserte nødsentral i Norge i 2020. Foto: Samlok nord


Samlokaliserer nødsentralene på Sørlandet

AMK, brann og politi skal samlokalisere sine nødmeldingssentraler i Kristiansand.

Fredag ga sykehusstyret sin tilslutning til en intensjonsavtale for samlokaliseringen, ifølge Agderposten.

Les også pressemelding hos Sørlandet sykehus: Anbefalte samlokalisering

– Jeg tror en samlokalisering av de tre nødmeldesentralene vi skape gode synergier i regionen. Dette er også en tydelig anbefaling fra klinikken og fagmiljøet, og deres faglige vurderinger har veid tungt, sier sykehusdirektør Nina Mevold.

Nærpolitireformen slår fast at nødmeldesentralene til brann og politi skal samlokaliseres, mens helse (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral – AMK) skal inviteres til å være med i en samlokalisering.

Sørlandet sykehus vurderer at det å samlokalisere AMK med de øvrige nødmeldesentralene har flere fordeler enn om AMK-sentralen skal driftes videre alene.

Det er i dag 24 årsverk ved AMK-sentralen i Lillesand.

Inn i nytt politihus i Kristiansand

Samlokaliseringen skal skje når det nye politihuset i Kristiansand står ferdig.