Hopp til hovedinnhold


Samhandlingsreformen: Vil gi kommunene sykehus light

- Jeg er lei av å se på alle ambulansene som kjører gamle, demente mennesker fram og tilbake mellom sykehjem og landets dyreste senger, sykehussengene, for behandling de like godt kan få i kommunene dersom de hadde hatt leger og sykepleiere nok, sa helseministeren.

- Jeg er lei av å se på alle ambulansene som kjører gamle, demente mennesker fram og tilbake mellom sykehjem og landets dyreste senger, sykehussengene, for behandling de like godt kan få i kommunene dersom de hadde hatt leger og sykepleiere nok, sa helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Les hele saken i Arendals Tidene: Vil gi kommunene sykehus light

Han er lei av at sykehusene eser ut og sluker alt av legeressurser og helsekroner, og likevel ikke gir gode nok løsninger. – Vi må nå løse krisen i sykehusene utenfor sykehusene, sa han under fylkesrådsmøtet til Arbeiderpartiet på Normisjonens leirsenter Eikely i Froland lørdag. 

HELSEKOMMUNER: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen vil plukke både leger og annet helsepersonell fra sykehusene og opprette sterke faglige helsesenter i kommuner. 

GEDIGEN REFORM: 
Statsråden mener at pengene som bevilges til helse-Norge ikke brukes riktig. Samhandlingsreformen, som egentlig er en gedigen kommunehelsereform, skal styrke kommunenes helsetilbud på bekostning av ytterligere sykehusvekst.

Nå vil han plukke både leger og annet helsepersonell, og ikke minst penger, fra sykehusene for å bruke ressursene riktigere, som han selv sa det.
- Det blir ikke bedre i helse-Norge ved å bruke flere penger feil, sa han.

Systemfeil
- Folk sier at sykehusbudsjettene er for små. Nå brukes det 54 000 millioner kroner mer på sju år. Det er en fordobling. Bare på ett år, fra 2008 til 2008, har vi hatt en økning på 6,5 milliarder kroner. Samtidig er statens samlede kostnader til fastlegeordninger på 2,4 milliarder kroner årlig, så det er penger nok om vi bruker de mer riktig, mente ministeren.

Hanssen brukte eksempelet med alle ambulansene mellom sykehjem og sykehus som en systemfeil: - Det er ikke behovet for behandling som er årsaken til alle den transporten og i realiteten unødvendige bruken av rådyre sykehussenger.

Det er systemet som sender dem dit, fordi det er billigere for kommunene, som dessuten ikke har nok kvalifisert helsepersonell slik ordningene fungerer i dag, sa han.

Helsekommuner
I Bjarne Håkon Hanssens nye reform legges det opp til såkalte helsekommuner, der alle kommuner med over 16 000 innbyggere, får egne sengeposter. 

- Samtidig skal det bygges opp sterke helsefaglige team, og disse sengene skal være en slags observasjonspost for vurdering av sykehusinnleggelse og annen behandling som ikke nødvendigvis krever full sykehusinnleggelse, sa han.

Statsråden vil hente behovet for kommunale legetjenester ved å stoppe rekrutteringen av leger til sykehusene, få dem over i kommunehelsetjenesten, samtidig som han vil trekke inn 40 prosent av fastlegers arbeidstid til kommunal/offentlig tjeneste og redusere dagens tak på pasienter per fastlege fra 2.500 til rundt 1 000 pasienter for at legene skal kunne bruke mer tid per pasient som ett av flere forebyggende tiltak mot utvikling av sykdommer som belaster både pasient og samfunn.

Dø hjemme
Han mente også at altfor mange mennesker må dø på sykehus, mens mange ønsker å ta farvel med livet hjemme og sammen med familien.

- Et slikt valg må vi gi befolkningen, men da må vi tilrettelegge for det og ha et hjelpeapparat og tilgjengelig; tverrfaglige medisinske team som gjør det mulig for mennesker å være hjemme den siste tiden de lever. Det har vi ikke i dag, konstaterte en engasjert helseminister.