Hopp til hovedinnhold


Samhandling om slag

Av de 5-600 personene som får hjerneslag i Agder hvert år, skal 40 av dem ha trombektomi i 2021. Det er Sørlandet sykehus Kristiansand som har dette tilbudet, og betjener dermed hele Agder, skriver Avisen Agder (krever innlogging).

Siden februar har Sørlandet sykehus tilbudt behandlingen trombektomi til pasienter med de alvorligste hjerneslagene som skyldes blodpropp i en større åre i hjernen. Man går inn i lysken med et kateter som så føres gjennom blodårene helt opp i hjernen hvor man fjerner blodproppen med spesialutstyr på kateteret. Til nå i år har trombektomiteamet behandlet seks pasienter, men det anslås at av de 5-600 personene som får hjerneslag i Agder hvert år, er det 40 av dem som kommer til å få trombektomibehandling i 2021. Det er Sørlandet sykehus Kristiansand som har dette tilbudet, og betjener dermed hele Agder.

Var heldig

En av de siste pasienten som har fått behandlingen, er Ruth (72). Hun er et eksempel på hvor vellykket behandlingen kan være. Om alle forutsetninger er til stede. Ingen skulle trodd at Ruth nylig har vært gjennom en tøff behandling. Hun følger interessert med når hun blir forklart hvordan slaget rammet, og kan ikke få fullrost helsepersonellet nok. Selv husker hun ingenting fra verken turen i ambulansen, undersøkelsene ved lokalsykehuset eller mottakelsen ved sykehuset i Kristiansand.

– Sammen med mannen min som var så snarrådig og ringte ambulansen, kan jeg takke personellet ved sykehuset for at jeg lever i dag, sier hun.

– Ruth var heldig. Hun har vært gjennom en vellykket trombektomibehandling, og kan etter et kort rehabiliteringsopphold gå tilbake i samfunnet og være velfungerende, opplyser seksjonsoverlege Arnstein Tveiten ved Slagenheten.

Effektiv akuttbehandling av hjerneslag er svært lønnsomt samfunnsøkonomisk. Ifølge Kunnskapssenterets helseøkonomiske vurdering, betyr det å unngå en hjerneskade som ville medført lang tids full pleie døgnet rundt, millionbeløp i sparte kostnader.

– Men først og fremst sparer man stor lidelse og tapt livskvalitet for pasienter og pårørende, understreker Tveiten.

På grunn av lange avstander i Norge er det nødvendig at trombektomi kan utføres ved noen sykehus som har små volum.

– Det lave antallet pasienter kompenseres ved hyppige øvelser med simuleringer. Vi hadde aldri klart å jobbe så raskt og koordinert om vi ikke hadde trent i forkant, mener Tveiten.

Les mer om saken hos Avisen Agder (krever innlogging)