Hopp til hovedinnhold
Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister. Foto: Kjetil Ree
Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister. Foto: Kjetil Ree


Samfunnssikkerhetsmeldingen er levert

Regjeringen legger fram sin andre samfunnssikkerhetsmelding.

I den nye meldingen er forebygging gjennomgående tema. Forrige samfunnssikkerhetsmelding tok for seg beredskap, sier justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding på regjeringen.no.

– Samfunnssikkerhet og beredskap er et av regjeringens viktigste satsningsområder, og her har denne regjeringen siden den tiltrådte gjennomført en historisk styrking, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Tall per 31. august viser: Om lag 3100 flere lønnede årsverk totalt i politiet siden regjeringen tiltrådte i 2013. Over 2000 av disse er politiårsverk. I underkant av 1800 flere lønnede årsverk i politidistriktene siden regjeringen tiltrådte i 2013. Over 1500 av disse er politiårsverk.

Redningstjenesten

Redningstjenesten er også et viktig satsningsområde for regjeringen gjennom:

  • Anskaffelse av 16 nye redningshelikoptre til erstatning for Sea King-flåten. De første er allerede i drift.
  • At det for å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge tas sikte på å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø.
  • Og for å ivareta Norges ansvar for redningsberedskap i nordlige havområder opp til Nordpolen, ble det i 2020 startet et arbeid for å opprette økt HF-dekning i de nordligste havområdene. Etter planen skal økt HF-dekning være etablert i løpet av året.

Lokal og regional beredskap

Nødnett ble utbygd og tatt i bruk i hele landet i 2015. Det er i dag om lag 1000 organisasjoner og i overkant av 59 000 abonnenter fra nød- og beredskapsetater som benytter Nødnett.

Regjeringen vil også styrke brannutdanningen gjennom å etablere en ny fagskole for brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune og foreslår å bevilge 139,1 mill. kroner til å arbeide videre med etableringen.

Les hele saken på regjeringen.no.