Hopp til hovedinnhold


Sametinget ønsker samisk nødmeldetjeneste

Sametinget holdt dialogmøte for å legge frem problemstillingene av når det ikke finnes nødmeldetjeneste på samisk, skriver NRK Sápmi.

Sametingsråd Henrik Olsen møtte denne uka representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 110- sentralen i Hammerfest, Tromsø og Salten, samt kommunene innenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

Tema for møtet var etableringen av en samisk nødmeldetjeneste.

Stort problem

Det er et stort problem at samisktalende innringere til nødsentralene ikke blir forstått, eller at samiske stedsnavn blir misforstått slik at brannmannskap sendes til feil adresse.

– Dette har skapt usikkerhet blant befolkningen, og oppfattes som en risiko for liv og helse, uttaler sametingsråd Henrik Olsen i en pressemelding.

Slik Sametinget ser det fungerer ikke nødmelding og varsling tilfredsstillende for samiske brukere i dag, så lenge det ikke er mulighet til å varsle på samisk, eller at varsling på samisk medfører større tidsbruk mellom varsling og utrykking.

Samisktalende personell døgnet rundt

Avdelingsdirektør i avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygh Pedersen, sier at de har ansvaret for 110 sentralen og mottak av brann og uhellsmeldinger.

Og de har fattet vedtak og påpekt på tilsyn og gitt avvik fordi de mener at det må være samisktalende personell til stede i nødmeldesentralen til alle tider.

Les mer om saken hos NRK