Hopp til hovedinnhold


Saksøkte Norsk Luftambulanse etter lønnskutt på opptil 300 000 kroner

De 11 ansatte tapte i retten, skriver Nordlys (krever innlogging).

Fem piloter og seks redningsmenn saksøkte Norsk Luftambulanse (NLA) i mars i år.

Bakgrunnen var at de hadde gått ned i lønn etter at Norsk Luftambulanse tok over bedriftene hvor de var ansatt. Nedgangen i lønn var begrunnet med at ansienniteten de hadde jobbet seg opp hos tidligere arbeidsgiver Lufttransport ikke ble anerkjent av NLA.

Retten diskuterte hvorvidt overdragelsen av enkelte oppgaver og tjenester fra Lufttransport til NLA medførte en virksomhetsoverdragelse i lovens forstand. Dersom dette kunne sies å være tilfelle ville de ansatte ha krav på de samme rettigheter og lønnsbetingelser som de hadde i arbeidsforholdet med Lufttransport.

Ikke virksomhetsoverdragelse

Oslo tingrett kom til at dette ikke var tilfellet.

Begrunnelsen var at at det som var overført ikke kunne sies å ha beholdt sin identitet etter overdragelsen, slik arbeidsmiljøloven krever. Det ble særlig lagt vet på at det var anskaffet en helt nye ambulansehelikopter, gjort tiltak for kompetanseheving og tilpassing for ny type drift og organisering. Herunder at de ansatte måtte gjennom 40 dager med ny opplæring.

De elleve saksøkerne tapte saken og må betale saksomkostninger til NLA tilsvarende 400 000 kroner.

Les mer om saken hos Nordlys (krever innlogging)