Hopp til hovedinnhold


Så stor er sjansen for å overleve ved ditt sykehus

Nå kan du sjekke sannsynligheten for overlevelse ved mange av landets sykehus etter hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

Nå kan du sjekke sannsynligheten for overlevelse ved mange av landets sykehus etter hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd, skriver VG.

VG har fått tilgang til et notat sendt fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til Helse- og omsorgsdepartementet.

I notatet presenteres den foreløpige listen over hvor stor sjanse en pasient har for å leve 30 dager etter å ha blitt lagt inn for hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd ved de ulike sykehusene.

- Vi ser at når det gjelder hjerneslag er det tegn til at det har blitt mye mindre variasjon mellom sykehusene. Det er trolig et resultat av målrettet arbeid for å forbedre behandlingen gjennom flere år, sier direktør ved Kunnskapssenteret John-Arne Røttingen

For hoftebrudd er tallene ganske uendret.

- Men både for hjerteinfarkt og hjerneslag er sjansen for å overleve større i dag enn for ti år siden, sier Røttingen.

- Gevinsten ved rask behandling er veldig stor. Rask behandling kan bidra til at du blir frisk i stedet for pleiepasient, sier Martin Østensvig, medisinskfaglig rådgiver for ambulansetjenesten i Østfold.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, understreker at tallene er foreløpige og at de ikke er ferdigstilt for publisering ennå.

- Vi mangler data fra flere store sykehus, og dermed opplysninger om at pasienter er flyttet fra et sykehus til et annet, sier Røttingen.

Les mer om saken på VG-nett