Hopp til hovedinnhold


Rykket ut til feil kommune - pasienten døde

Behandlingen av pasienten ble forsinket da en ambulanse fra Sykehuset Østfold rykket ut til riktig adresse, men feil kommune etter melding om en hjertestans, ifølge NRK Østfold.
Hendelsen er omtalt som en såkalt «3-3-melding om uønskede hendelser» på Sykehuset Østfolds nettsider.
– To ambulanser fikk rød tur på grunn av en hjertestans. Begge ankom adressen 12 minutter etter melding. Også luftambulansen ankom stedet. Gjenopplivning ble iverksatt, men det var ikke mulig å redde pasienten, heter det i rapporten.

– Umulig å si om pasienten kunne blitt reddet

Men da hendelsen skulle journalføres ble det oppdaget at en annen ambulanse allerede hadde rykket ut på dette oppdraget ti minutter før de to ambulansene fikk beskjed.
– Dette er en beklagelig misforståelse hvor det ble tatt kontakt med AMK og varslet om at man hadde behov for bistand på en adresse, og ambulansen rykket ut. Så har det i ettertid vist seg at man rykket ut til korrekt gateadresse, men i en annen kommune enn der pasienten befant seg, sier Jostein Vist som leder pasientsikkerhetsutvalget ved Sykehuset Østfold.
Konsekvensen av at den første ambulansen som rykket ut ikke kom frem til rett adresse var at pasienten fikk forsinket behandling. Vist mener det er umulig å si om vedkommende kunne blitt reddet dersom hjelpen hadde ankommet tidligere.
Pasientsikkerhetsutvalget forventer nå at det iverksettes tiltak for å unngå liknende hendelser i fremtiden.
Les mer om saken hos NRK