Hopp til hovedinnhold


Rykker ut med én ambulansemedarbeider. Hevder NLSH opererer innenfor lovverket

Assisterende klinikksjef ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset, Frode Hansen, bekrefter at ambulansene deres noen ganger rykker ut med kun én ambulansemedarbeider, skriver Vesterålen Online (krever innlogging).
Personellmangel grunnet sykdom blant ambulansearbeiderne i Vesterålen fører til at ambulanser til tider må rykke ut med kun én ambulansearbeider i bilen. Likevel hevder klinikksjef ved prehospital klinikk ved Nordlandssykehuset (NLSH), Frode Hansen, at sykehuset opererer innefor lovverket.
– Det skjer av og til at ambulanser blir satt i ro når personell har fravær, og det ikke lykkes med å få dekket dette fraværet. Det er vårt ansvar å sørge for en beredskap etter gjeldende lover og regler. Det betyr at det kan skje omrokkeringer av ambulanser for å tilfredsstille kravene i forhold til beredskap og responstid. Dette er ikke en ny form for drift, men en form som har eksistert over tid, sier Hansen.
Det er nasjonale krav for bemanning av ambulanser, hvor det må være minst to personer, der minst én må ha autorisasjon som ambulansearbeider. Den andre må ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
– Dette er krav som Nordlandssykehuset forholder seg til. Det betyr at vårt personell ikke rykker ut alene på oppdrag. Derfor skjer det av og til at lege og ambulansearbeider bemanner en bil til utrykning. Dette er selvsagt ikke ønskelig, sier Hansen.
Ellen Pedersen er kommunelege i Øksnes. Hun bekrefter at kommunale leger har rykket ut med ambulansen grunnet personellmangel.
– Det skjer ikke ofte. Jeg ser at det gikk en alarm her på legekontoret 12:40 sist fredag. Det var nok en helt nødvendig utrykning. Det gjør vi jo, hvis det er en situasjon som tilsier at det er nødvendig. Det er ikke en ønskesituasjon, men vi må gjøre det, hva er alternativet? Vi må gjøre det når det ikke er personell. Hvis jeg blir oppringt og ambulansen står fast fordi de ikke er nok folk, må vi rykke ut sammen.
Hun er kritisk til hva dette gjør med beredskapen:
– Det svekker beredskapen på kontoret når legen må rykke ut. Noen ganger vurderer vi det slik at legen kan komme i etterkant, og ikke dra med ambulansen eller at pasienten kan komme til legekontoret. Da svekker vi ikke beredskapen vår.

– Kommunen har en plikt

Tidligere har ambulansemangel ført til at helsepersonell fra kommunen har rykket ut for å bistå i nødssituasjoner. Da har NLSH uttalt at dette er en plikt kommunen har. Dette blir nå gjentatt av Hansen ved Nordlandssykehuset.
– Det er likevel viktig å minne om at kommunen har en selvstendig plikt til å yte hjelp ved akuttmedisinske situasjoner sp, beskrevet i Akuttmedisinforskriften, kap 2 paragraf 6.
Les mer om saken hos Vesterålen Online (krever innlogging)