Hopp til hovedinnhold
Inni en ambulanse. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Sterkere krav i HOD sitt rundskriv til akuttmedisinforskriften

I dag trår den nye akuttmedisinforskriften i kraft.

Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med noen presiseringer. Blant annet at andreårslærlinger ikke lengre kan gå som andremann på en ambulanse.

Hvilken betydning det vil ha for ambulansefagutdanningen på videregående skole at andreårslærlinger ikke lenger kan fungere som sidepersonell innen tre år, vil bli spennende å se.

Her er hele Akuttmedisinforskriften på Lovdata

Det er primært to ting som er nytt for ambulansetjenesten. Det er at ambulansen skal være bemannet med minst en autorisert ambulansearbeider, og at den andre på ambulansen må ha lisens som helsepersonell, og at begge må ha utrykningssertifikat og førerkort for kjøretøyklassen de kjører med. Dette får store konsekvenser for den driften som er per i dag, både når det gjelder bruken av andreårslærlinger som andremann og tilfanget av vikarer i ambulansetjenesten.

Ta quiz: Hva kan du om ny akuttmedisinforskrift? 

«Kravet om at det skal være minst to personer som bemanner ambulansebiler, og at minst én må være ambulansearbeider, eventuelt at det er én ambulansearbeider og én person med autorisasjon eller lisens som helsepersonell, innebærer at lærlinger ikke lengre kan være den andre personen på ambulansebilen. Når lærlinger skal bemanne ambulansebiler må det være som den tredje personen,» står det i rundskrivet.

Det er en treårig overgangsordning for dette leddet i forskriften.Det er en unntaksbestemmelse når det gjelder sertifikater:

«Når det ikke er mulig for en virksomhet å skaffe kompetent personell etter første ledd, må vurderingen av om det skal gjøres unntak fra kravet om at begge personene på ambulansebilen må ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy avgjøres av virksomhetsledelsen.»
Det er også en rekke merknader om samarbeidsavtaler mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten som må «bygge på en samlet gjennomgang av den akuttmedisinske beredskapen i helseforetakenes og kommunenes ansvarsområder», og at legevakten skal være organisert og utstyrt slik at «helsepersonell i vakt kan rykke ut».

Les hele rundskrivet med merknader her

Les også: HOD sin pressemelding