Hopp til hovedinnhold


Rundskriv om taushetsplikt

For helsepersonell er taushetsplikten en prinsipiell selvfølge. Men hvor god er kunnskapen om taushetspliktens omfang og innhold i den muntlige dialogen med pasienten? Og hvordan ivaretas taushetsplikten i denne situasjonen?

For helsepersonell er taushetsplikten en prinsipiell selvfølge. Men hvor god er kunnskapen om taushetspliktens omfang og innhold i den muntlige dialogen med pasienten? Og hvordan ivaretas taushetsplikten i denne situasjonen?

Helsedirektoratet setter fokus på taushetsplikten i et nytt rundskriv:

Pasientens rett til informasjon og medvirkning kan utfordre taushetsplikten.

Mange helsehjelpssituasjoner skjer under nærvær eller i nærheten av personer som ikke er involvert i ytelsen av helsehjelpen.

Gjenkjennelig for de fleste er dialogen mellom pasient og helsepersonell under legevisitten, i akuttmottaket, på venteværelset og ved disken på apoteket, eller samtalene og møtene helsepersonell i mellom.

Risikoen for å bryte taushetsplikten er ofte tilstede i disse situasjonene.

Les Helsedirektoratets rundskriv om taushet for helsepersonell her