Hopp til hovedinnhold


Ny runde om hvor ambulansene skal stasjoneres

Plasseringa av ambulansestasjoner i Troms skal bli sett på igjen. Det kan bli færre og større stasjoner. Bakgrunnen er nye krav til utdanning til ambulansepersonell, ifølge NRK.
– Noen endringer vil det kanskje komme med bakgrunn i kompetansekravene som slår inn neste år, sier Jan Eivind Pettersen, foretakstillitsvalgt i forbundet Delta for ambulansepersonellet i UNN.
– Utfordringa er at man har den rette utdanninga for å være på ambulansen, det vil si minimum fagbrev, peker Pettersen på. I dag kan de gi kurs for sommervikarer. Men fra neste år kan det ikke gjøres. Dermed mangler UNN 170 sommervikarer.

Uønsket med lenger responstid

Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge gjorde i vår et vedtak som innebærer at hele ambulansetjenesten skal bli sett på igjen. Leder for ambulanseavdelinga, Per Øyvind Sørgård, ønsker ikke å bli intervjuet om saka. Han henviser til UNN-styret sitt vedtak i mars der de nye kompetansekravene til ambulansearbeiderne blir lagt til grunn.
Styret peker på at rekrutteringssituasjonen betinger mer tilstedevakt. Og styret åpner for å revurdere stasjonsmønsteret med henvisning til nye samferdselsløsninger i regionen, blant annet Hålogalandsbrua nord for Narvik.
Styret ber direktøren videreutvikle ambulansetjenesten, men ser for seg færre og større stasjoner dersom det ikke skal koste mer, og at responstidene vil måtte bli forskjellige i regionen, en unngåelig og uønsket konsekvens, som det står.
Med fast ansatte og vikarer er det rundt 400 personer i UNNs ambulansetjeneste. Ambulansestasjonene har ulike vaktordninger. Ambulansetjenesten til UNN er delt inn i sju geografiske seksjoner, fra Kvænangen i nord til Tysfjord i Nordland, med stasjon 31 steder.

Vekker kampglød hos ordførere

Men forslag om å flytte ambulansestasjoner, det kan skape kampvilje i distriktene:
– Er det noe som skaper engasjement hos lokalpolitikere og ordførere, så er det plasseringa av ambulanser, sier Pettersen. Han tror på noen justeringer, men ikke mange nedleggelser.
Les mer om saken hos NRK