Hopp til hovedinnhold


Rop etter nasjonale standarder

Er det umulig å få til en nasjonal standard for ambulansejournaler, elektroniske journaler som kommuniserer med resten av kjeden, felles triagesystemer og et likt system for medikamentdelegering?

Er det umulig å få til en nasjonal standard for ambulansejournaler, elektroniske journaler som kommuniserer med resten av kjeden, felles triagesystemer og et likt system for medikamentdelegering?

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 6 2010

Les også: Katastrofetriage i Norge og Hvor blir det av ambulansejournalen?

Ønsker du å abonnere? Klikk her!

Hva gjør mangelen på felles systemer med kvaliteten og flyten i prehospital tjeneste, og samarbeidet med sykehus og primærhelsetjeneste?

Ambulansepersonell ønsker seg nasjonale standarder. Helsedirektoratet ønsker å innføre nasjonale kvalitetsindikatorer. Da bør noe være likt for at man skal kunne måle kvalitet.

Helse- og omsorgsdepartementet burde ønske seg en ambulansetjeneste med like journaler og like triageringssystemer for pasientene, slik at man faktisk kan si noe om kvaliteten.

Er ambulanseledere og medisinske rådgiveres manglende samarbeid på tvers av tjenestene propper for en slik utvikling?

METTS versus Manchester
I Trøndelag har man tatt i bruk METTS-systemet for triagering, det samme har Sykehuset Innlandet, Arendal, og snart følger Møre og Tromsø.

I andre deler av Helse Sør-Øst og i sykehuset i Stavanger snakker man om å innføre Manchester Triage System (MTS).

Trøndelag har innført en ambulansejournal med utgangspunkt i METTS. Hva slags ambulansejournal skal de som har MTS ha?

På NSH konferanse i november sa Endre Sandvik, Direktør ved Legevakten i Oslo at det er uheldig å ha flere systemer for triagering, og at Helse- og omsorgsdepartementet burde ha muligheten til å si at sånn gjør vi det i Norge.

- Det bør være ett triageringssystem i norsk helsevesen, og linken mellom legevakt, fastlege, ambulanse og akuttmottak må ivaretas, var hans konklusjon.

I foredraget etter Sandvik fortalte Elsa Søyland, intensivsykepleier og leder for SAFER simsenter om at presis kommunikasjon er det viktigste parameteret for pasientsikkerhet og kvalitetet, særlig i overgangen pre- til inhospitalt. Her kommer journaler og triage sterkt inn i bildet.