Hopp til hovedinnhold


Roger i ambulansetjenesten roper varsku

– Det er mye mer av dette enn man skulle tro. Det er ganske skremmende. Rus og vold knyttet til dårlig psykisk helse. Hallusinasjoner. Våpenbruk. Aldri før har paramedic Roger Hansen i ambulansetjenesten sett større utbredelse av denne cocktailen lokalt. Og han har jobbet her i 43 år, skriver Indre Akershus Blad (krever innlogging).

– Det har eksplodert.

Slik beskriver han utbredelsen av rus og vold knyttet til psykiatri i Aurskog-Høland kommune.

– Før var folk mer deprimerte og lei seg. Nå er de oftere langt mer psykisk syke og ustabile, sier Roger Hansen til Indre Akershus Blad.

Sett det meste

I 43 år har han jobbet ved ambulansetjenesten på Bjørkelangen. Han har sett og opplevd det meste av ulykker, sykdom og tragiske hendelser lokalt. Nå roper han et ordentlig varsku.

Det handler om rus og vold. Det handler om små barnesko i gangen når helsepersonell og politi kommer på døra. Ikke sjelden er det trusler med, eller om, våpen.

– Det er mye mer av dette enn en skulle tro. Det er ganske skremmende, sier Hansen.

– Kynisk samfunn

Roger Hansen har gjort seg noen tanker om årsaken til at det har blitt slik.

– Vi lever i et mer kynisk samfunn. Folk tar ikke vare på hverandre på samme måte som før. Folk er uten nettverk. De er ensomme. Naboer hilser knapt på hverandre. Ikke sjelden ser man at det hele begynner med relativt «små traumer» for den enkelte, men at de i liten eller ingen grad blir håndtert før man har resepten på ulike legemidler i hånda og avhengigheten av legemidlet lurer rundt hjørnet.

Roger Hansen beskriver en virkelighet som han mener «folk flest» i kommunen kanskje ikke er klar over.

Og han peker på et lovverk, som han beskriver som «svært firkantet og til dels svært lite egnet i praktisk anvendelse».

Firkantet lovverk

– Psykisk syke pasienter omfattes av psykisk helsevern, noe som selvfølgelig er meget bra. Men dagens lovverk virker for oss noen ganger til å være svært firkantet og til dels svært lite egnet i praktisk anvendelse i de mest tidskritiske situasjoner. Så syke mennesker jeg snakker om her, er ikke i stand til å vurdere om de for eksempel bør innlegges eller ei. Her må ofte helsepersonell ta beslutninger på vegne av pasienten.Ambulansepersonell som står overfor pasienter med åpenbar akutt psykisk sykdom og med fare for å skade seg selv eller andre, må vi ifølge lovverket alltid kjøre til lege lokalt for vurdering, før de kan henvises til psykiatrisk avdeling ved for eksempel Ahus.

Hansen ønsker seg en egen «psykiatriambulanse», slik han vet de har i Bergen.

– Den rykker ut på slike oppdrag, og her innehar personellet kompetanse og myndighet for direkte innleggelse i psykiatrisk sykehus. Hos oss blir disse oppdragene både tidkrevende og ressurskrevende. Den psykisk syke pasienten blir dessuten eksponert for mer belastning enn hva som, i mine øyne, kanskje er heldig.

Ikke til det beste

Roger Hansen forteller at politiet i svært stor grad bistår under oppdragene han beskriver.

– Det er for å besørge sikkerheten for alle som er involvert i situasjonen.

I den forbindelse påpeker han at politiets ressurser er knappe i utgangspunktet.

– De må daglig gjøre tøffe prioriteringer om hvor de skal bistå først. Når man står overfor psykisk syke pasienter, så er det vel ikke vanskelig å forstå at selve opplevelsen av å skulle involvere politiet i tillegg ikke nødvendigvis er til beste for pasienten. Dermed blir det en ekstra belastning for den som er syk. Men selvfølgelig, noen ganger er det også helt påkrevet.

Mer tvang

Roger Hansen har mer på hjertet. Han retter fokus mot oppfølging av den enkelte pasient etter at de har kommet hjem fra sykehusopphold.

Les mer om saken hos Indre Akershus Blad (krever innlogging)