Hopp til hovedinnhold
Vaktmannskap fra Røde Kors og Norske Redningshunder Lomseggen i bakgrunnen. Foto: Live Oftedahl


Røde Kors trapper opp Korona-innsats over hele landet

– Vi girer om og girer opp for å kunne dekke de hjelpebehovene vi ser vil komme framover, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Over 200 kommuner i landet har samarbeidsavtaler med lokalforeninger i Røde Kors, skriver de i en nyhetsmelding.

I alle fylker rapporterer våre frivillige at de i samspill med lokale myndigheter har satt i gang, eller er i ferd med å sette i gang, tiltak som hjelper myndighetene i innsatsen mot Korona-smitte. 

For eksempel bistår fem lokalforeninger rundt Ålesund med organisering av ankomne på flyplassen. Mange lokalforeninger i Møre Romsdal har lånt ut beredskapstelt.

I Valdres er ambulanse fra Røde Kors med i innsatsen. I Troms bistår Røde Kors med henting og levering av dagligvarer til folk som sitter i karantene. I Kristiansund sitter Røde Kors i kommunens kriseledelse og skal bidra ved behov.

– Det er mange mennesker som vil trenge hjelp og støtte de neste månedene. Vi skal både støtte lokale og nasjonale myndigheter med å gjennomføre viktige tiltak, og dekke de udekkede humanitære behovene som oppstår, sier Apeland.

Styrker beredskapen

Røde Kors gjør nå store endringer for å opprettholde sin responskapasitet og endrer alle våre eksisterende aktiviteter, slik at vi kan møte de nye behovene som nå oppstår.