Hopp til hovedinnhold


Risikovurdering kan redde liv

– Systematisk risikovurdering innen medisin er et godt verktøy for å øke pasientsikkerheten og bidra til å redde liv, ifølge Stephen Sollid NLAs doktorgradsstipendiat. Han har sett nærmere på intubasjonspraksis i Norge og disputerer fredag.

– Systematisk risikovurdering innen medisin er et godt verktøy for å øke pasientsikkerheten og bidra til å redde liv, ifølge Stephen Sollid NLAs doktorgradsstipendiat. Han disputerer fredag.

Les også: Intubasjonsforskning

NLAs stipendiater

– Vi har for lite kunnskap om kvaliteten på en del avanserte medisinske tiltak som gjøres utenfor sykehus. Blant annet gjelder dette intubasjon, sier Stephen Sollid, som disputerer for sin ph.d.-grad ved Universitetet i Stavanger i morgen til Dagens Medisin.

Rom for forbedringer
Ifølge forskningen til Sollid er det rom for forbedringer både når det gjelder mellommenneskelige faktorer, holdninger og systemer rundt intubasjonsprosedyren.

Avhandlingen, «Risk management in Critical Care Medicine as a Tool to Improve Patient Safety», omhandler bruk av risikoanalyser for å vurdere kvaliteten på behandling av kritisk syke og skadde pasienter.

Fordi disse pasientene er spesielt sårbare for feil i medisinsk behandling, har Sollid sett nærmere på håndtering av luftveier i en akuttmedisinsk sammenheng.

Nyttig med risikoanalyse
Stephen Sollid har undersøkt om hvorvidt risikoanalyse, som brukes hyppig innen virksomheter som offshore og luftfart, kan være nyttig innenfor akuttmedisin.

– Hovedkonklusjonen er at risikoanalyse er ett nyttig og viktig verktøy i arbeidet med å forbedre pasientsikkerhet utenfor sykehus.

Les mer om saken i Dagens Medisin