Hopp til hovedinnhold
AMK Vestfold. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Ringte 113 seks ganger før hun døde: – Ble ikke tatt på alvor

AMK-sentralen sendte al- dri ut ambulanse til Vally Irene Salo (73), som endte opp med å dø alene i sitt hjem.

På nyttårsaften 2019 får Beate Fredriksen sjokk-telefonen. Hennes 73 år gamle mor har blitt funnet død i sitt hjem i Manndalen i Kåfjord, skriver iTromsø (krever innlogging).

– Mamma hadde vært på besøk i fem dager hos oss på Ringvassøya. Hun hadde spist bra, men fremsto som litt forkjølet like før hun reiste hjem 2. juledag, sier Fredriksen.

Etter at moren – som bor alene – ikke hadde tatt telefonen på to døgn, kontakter Fredriksen hjemmehjelptjenesten for å sjekke at ingenting er galt.

– Idet vi sitter og spiser middag på nyttårsaften ringer en lege fra Kåfjord meg, og sier rett ut: «Vi har funnet moren din død på gulvet».

Jeg ble helt sjokkskadd.

Fant telefonen etter dødsbudskapet

Etter å ha mottatt dødsbudskapet drar Fredriksen til morens hjem i Manndalen for å rydde. Det er ingen tegn til at moren har spist eller drukket noe etter å ha kommet hjem. 73-åringen har bare pakket ut noen få ting fra bagen etter julebesøket hos datteren.

Da finner Beate Fredriksen morens telefon.

Morens telefon viser at Vally Irene Salo hadde ringt 113 seks ganger før hun døde alene i sitt hjem – uten at noen ambulanse ble sendt ut av AMK i Tromsø. Det finner Beate Fredriksen sterkt kritikkverdig.

– Hadde mamma blitt tatt på alvor, og om AMK hadde sendt en ambulanse, ville hun ha vært i live i dag, mener Beate Fredriksen.

I betydelige smerter

iTromsø har sett de transkriberte lydloggene fra samtlige seks samtaler mellom avdøde Vally Irene Salo og AMK i Tromsø. Fire forskjellige AMK-operatører snakker med Salo fra klokken 23.26 26. desember 2019, og det påfølgende døgnet.

Salo uttrykker fra første samtale at hun har «vært elendig» hele dagen, og har kastet opp. 73-åringen opplyser også at hun opplever betydelige smerter i flere av samtalene.

I samtale nummer én bes Salo heller ringe til legevakta. I samtale nummer to avbryter 73-åringen selv anropet temmelig raskt. I samtale nummer tre henvises hun igjen til legevakta.

I samtale nummer fire bes Salo ringe legekontoret i Kåfjord når det åpner – som på dette tidspunktet er to og en halv time fram i tid. Under samtale nummer fem oppretter AMK kontakt med Legevaktsentralen i Tromsø, som opplyser at en lege i Kåfjord skal ta kontakt med Salo.

I den sjette og siste samtalen mellom Salo og AMK i Tromsø – som er oppført uten dato og tidspunkt i loggen fra UNN – bes Vally Irene Salo nok en gang om å ringe til legevakta.

Naboer skal ha opplyst til Fredriksen at det på et tidspunkt kom en drosje kjørende til huset, og sjåføren banket på. Da ingen svarte eller lukket opp døra, skal sjåføren ha kjørt tilbake.

Døde av lungebetennelse

73 år gamle Vally Irene Salo var fysisk sprek, uten noen sykdommer, ifølge datteren.

– Obduksjonsrapporten sier at mamma døde av lungebetennelse. Så hun hadde egentlig mange år igjen å leve, sier Beate Fredriksen.

– Har operatørene ved AMK i dette tilfellet fulgt gjeldende praksis, eller har det skjedd en svikt i rutinene her?

– Vi har stor medfølelse med de pårørende, og vi har snakket med dem flere ganger etter dødsfallet. Blant annet har vi gjennomgått saken og hørt lydlogger sammen med dem her på sykehuset. AMK Tromsø har fulgt gjeldende praksis i denne saken, noen også Fylkesmannen nylig har konkludert med. I alle henvendelsene fra Vally Salo gjorde vi kartlegginger i henhold til nasjonale retningslinjer for medisinsk nødhjelp, og vi vurderte at pasientens tilstand var slik at hun ikke hadde behov for akutthjelp. Vi vurderte at hun selv var i stand til å ta kontakt med legevakt, og det ble avtalt at hun skulle kontakte dem, noe som også pasienten bekreftet. Etter hvert kontaktet AMK legevakten og fikk bekreftet at det var dialog mellom dem og pasienten, men vi ser at vi kunne gjort dette på et tidligere tidspunkt. Dette er også noe Fylkesmannen har påpekt. Vi har derfor forbedret rutinene våre rundt pasienter som henvender seg gjentatte ganger, sier AMKs avdelingsleder Ellen Dahlberg.

Beate Fredriksen fikk tidligere i år opprettet en tilsynssak rundt korrespondansen med AMK

I tilsynssaken etter Vally Irene Salos dødsfall kommer Fylkesmannen i Troms og Finnmark, ved fylkeslege og assisterende fylkeslege til følgende konklusjon: «UNN HF ga pasienten forsvarlig helsehjelp i forbindelse med pasientens kontakt med AMK. Det foreligger med dette ikke brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.»

Videre skriver Fylkesmannen:

«Ved gjennomgang av opplysningene i saken finner Fylkesmannen at det foreligger avvik fra god praksis i forbindelse med at pasienten ringte til AMK flere ganger den aktuelle dato. Vi finner imidlertid, etter en samlet vurdering, at avvikene fra god praksis ikke var av en slik karakter at pasienten mottok uforsvarlig helsehjelp.»