Hopp til hovedinnhold


Riksrevisjonen med krass kritikk av Helse Midt-Norges anbudshåndtering

Helse Midt-Norges anbud for ambulansetjenestene i regionen har endt med en storm av klager og en rekke søksmål. Nå kommer Riksrevisjonens rapport, og den konkluderer med alvorlige brudd og ledelsessvikt av Helse Midt-Norge i prosessen.

Helse Midt-Norges anbud for ambulansetjenestene i regionen har endt med en storm av klager, en rekke søksmål og diverse advokatrapporter. Nå kommer Riksrevisjonens rapport, og den konkluderer med alvorlige brudd og ledelsessvikt av Helse Midt-Norge i prosessen.

Les også: - Styret må stille sine plasser til disposisjon, mener styreekspert

Stortingsrepresentant: Kall styrelder inn på teppet!

Leder i legeforeningen: Almlid må halde fram

Samme dag som nye kontrakter er undertegnet, og den nye anbudsprosessen er over kommer Riksrevisjonens dom over forrige anbudsrunde:

 – For et så omfattende innkjøp er det særdeles alvorlig at flere sentrale prinsipper i regelverket er brutt, sier riksrevisor Jørgen Kosmo på pressekonferansen. 

Her er lenke til Riksrevisjonens rapport

Som det står i innledningen av rapporten : ”Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om anskaffelsen av ambulansetjenester i helseregionen Midt-Norge ble gjennomført på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk.

Alvorlige brudd

Videre: Målet (for undersøkelsen) er belyst gjennom følgende problemstillinger:

1. Ble konkurransen gjennomført på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regelverk?

2. Håndterte Helse Midt-Norge RHF fasen etter tildeling, deriblant oppfølging av kontraktene og tildelingen av kompensasjon i tråd med gjeldende regelverk?

3. Var anskaffelsesvirksomheten i Helse Midt-norge RHF organisert på en måte som tilrettela for at anskaffelser kunne gjennomføres på en effektiv måte og i tråd med gjeldende regelverk?”

Svaret på alle disse spørsmålene er kort fortalt et rungende nei fra Riksrevisjonen på alle.

Helse Midt har handlet i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket, det foreligger flere brudd på likebehandlingsprinsippet, vurderingene de har gjort er ikke dokumentert tilstrekkelig, og hele prosessen manglet forutberegnelighet for tilbyderne, og de absolutte kvalifikasjonskravene ble endret underveis.

Altså brudd på krav til likebehandling, etterprøvbarhet og forutberegnelighet.

Hurtiganskaffelsen ulovlig?

Rapporten konkluderer også med at hurtiganskaffelsen hvor NTS Ambulanse og Inntrøndelag Ambulanse fortsatte driften fram til nytt anbud ble gjennomført, trolig er en ulovlig direkteanskaffelse.

Dette burde være alvorlige konklusjoner både for styret og for Bjørn Erikstein i rollen som konstituert administrerende direktører etter at Jan Eirik Thoresen måtte gå.

Helse Midt-Norge har hatt manglende internkontroll og utilstrekkelig organisering av anskaffelsesvirksomheten og bemanningen.

Riksrevisjonen ser alvorlig på de mange bruddene og alvoret forsterkes av anskaffelsens omfang. De skriver om alvorlig svikt i Helse Midt-Norges planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring, samt utilstrekkelig kompetanse i viktige ledelsesfunksjoner. 

Spørsmålet er hva Helse-Midt-Norge vil gjøre med dette, og om det får konsekvenser for styret eller ikke.

Les Riksrevisjonens pressemelding her

Tidligere saker om dette: 

Saksøkt for 30 millioner

Lyser ut ambulanseanbud for tre år

- Vi gir oss aldri!

Uprofesjonell anbudshåndtering