Hopp til hovedinnhold


Riksrevisjonen: Alvorlige nødnettfeil blir ikke rettet

Riksrevisjonen mener feilretting blir nedprioritert fordi det er et stort press om å holde utbyggingsplanen. Nødnettet skal være på plass innen utgangen av 2015, ifølge Dagbladet.

DNK dementerer i en pressemelding: – Strenge krav til feilretting i Nødnett
– En konsekvens er at helsetjenesten benytter mobiltelefoner til formidling av sensitive helseopplysninger i områder der nødnettet er satt i drift, skriver Riksrevisjonen i sin årsrapport.

Dårlig lyd, spesielt i en-til-en-samtaler, og manglende dekning er blant problemene, heter det.

– Helse- og omsorgsdepartementet har mangelfull styring av Nasjonalt helseregisterprosjekt og det er svakheter ved innføring av Nødnett, ifølge Dagens Medisin.

«Riksrevisjonen vil peke på at departementet synes å mangle en strategi for å møte de utfordringene som oppstår når datahastigheten i Nødnett viser seg ikke å tilfredsstille helsesektorens behov for datakommunikasjon og -tjenester. Riksrevisjonen ser alvorlig på at det er svakheter knyttet til funksjonalitet og kvalitet i løsningen. Svakhetene leder blant annet til at ambulansepersonell i gitte tilfeller velger å bruke mobiltelefon ved innmelding av pasienter til akuttmottak og ved konsultasjon av lege».

– Dette medfører at det formidles sensitive helseopplysninger
over mobiltelefon i områder der Nødnett er utbygd, skriver Riksrevisjonen.

Uklart beslutningsgrunnlag
Om Nasjonalt helseregisterprosjekt sier Riksrevisjonen at  de er kritiske til at departementet ikke har utarbeidet prinsipielle kriterier for prioritering av sykdomsområder der det er kunnskapsbehov.

Les mer om saken hos Dagbladet og Dagens Medisin