Hopp til hovedinnhold


Rettsfinale

SCHJENKEN-SAKEN: Den tidligere ambulansearbeideren mener Dagbladet gjemmer seg bak ytringsfriheten, melder Journalisten.

4. februar starter Høyesterett behandlingen av den prinsipielt svært viktige saken mellom ambulansearbeider Erik Schjenken og Dagbladet.

Hovedspørsmålet er om Dagbladet gikk for langt i sine beskyldninger mot Schjenken i 2007.

Dommen i landets høyeste rettsinstans vil innebære en grenseoppgang mellom de sentrale menneskerettighetene ytringsfrihet og personvern.

– Jeg håper å vinne fram. Dagbladet forsøker å gjemme seg bak ytringsfrihet i stedet for å beklage krenkelsene, sier Schjenken til Journalisten, via sin prosessfullmektig Carl Bore fra Dalan advokatfirma.

Vant runde 1 og 2
Schjenken fikk medhold i Oslo tingrett i 2011 og deretter i Borgarting lagmannsrett i april 2013. En enstemmig lagmannsrett konkluderte med at Dagbladets samlede dekning av hendelsene i Sofienbergparken i Oslo 6. august 2007 var ærekrenkende, og dermed ikke vernet av ytringsfriheten i grunnlovens paragraf 100 og artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

"Dekningen kan ikke sies å stå i forhold til den tjenesteforsømmelse Schjenken begikk", slo retten fast.

Les mer om saken hos Journalisten