Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Simo Räsänen, Wikimedia Commons


Responstid: Tallenes virkelighet

Norsk pasientregister (NPR) har begynt å analysere AMK-sentralenes responstid med 90 prosentiler, og har sagt at det er praktisk mulig å registrere responstider stasjonsvis selv om det ikke er prioritert nå.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2013. Tekst: Live Oftedahl.

Særlig i Helse Nord har det vært en debatt om hvordan man teoretisk sett bør beregne responstider: Hvilken gjennomsnittshastighet skal man beregne for ambulansen?

Skal man ta utgangspunkt i befolkningen ut fra kommunegrenser, grunnkretser, skolekretser eller valgkretser? Hvor mange minutter aktiveringstid skal man beregne ut fra ulike vaktordninger; aktiv, passiv- eller hjemmevakt?

Debatten har også omfattet anbefalinger ved akutte oppdrag, som sier at 90 prosent av akutte hendelser i byer og tettsteder skal nåes av ambulanse innen tolv minutter og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Svaret fra dem vi har spurt som jobber med tall har vært at det mest optimale må være å ikke ha teoretiske beregninger, men reelle målinger - og det kan man få til med AMIS-data (AMIS står for Akuttmedisinsk informasjonssystem og er registreringene som gjøres på akuttmedisinsk kommunikasjonssentral og i ambulansene).

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.