Hopp til hovedinnhold
OSLO 4. desember 2015: Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen overleverer NOU-rapport om akuttmedisinske tjenester til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fredag ettermiddag p legevakten ved Aker sykehus. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix


NY NOU presentert: Responstid på eget ansvar

Før jul kom den første Norske offentlige utredningen (NOU) om prehospital akuttmedisin på 15 år.

Ambulanseforum nr. 1 2016. Tekst: Live Oftedahl

Her er forslagene i ny NOU.

 • Kvalitetsløft av legevakten.
 • Massiv satsing på opplæring.
 • Satsing på en nasjonal bachelor paramedic.
 • Krav til felles akuttmedisinske planer mellom spesialhelsetjenesten og kommunehelstetjenesten.
 • Etablere et nasjonalt prehospitalt lederorgan for å sikre samordning av tjenestene.
 • Utvikle et felles elektronisk dokumentasjonssystem for de prehospitale tjenestene: Begynne med lik registreringav data.
 • Innføre kvalitetsindikatorer som måler kvaliteten på pasientbehandlingen.
 • Ha responstidskrav for de ulike tjenestene som kvalitetindikator, men ikke som et krav i forskrift.
 • Ved akuttoppdrag i store byer foreslås åtte minutters responstid, 12 minutter for tettsteder og 25 minutter for spredtbygde strøk for bilambulanser.
 • Utvikle data, kodeverk, nasjonale veiledere, faglige evidensbaserte retningslinjer og prosedyrer for akuttmedisinske tilstander i de prehospitale tjenestene.
 • Lage et program for livslang læring for befolkningen i førstehjelp.
 • Sørge for et sammenhengende behandlingsforløp for rusmiddelavhengige.
 • Gjøre akuttpsykiatri obligatorisk i opplæringen av alle i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for verdige transportordninger for pasienter i psykisk helsevern.

Massiv satsing på opplæring

Tidligere fylkesmann Ann-Kristin Olsen har ledet Akuttutvalget. Hør hva hun sier om NOU-en.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.