Hopp til hovedinnhold
Elisabeth Jeppesen. Foto: Live Oftedahl


Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Resiliens handler om motstandsdyktighet i møte med risiko og uventede hendelser. Evne til å tilpasse seg uventede endringer i pasientens forhold og-/eller i omgivelsene er viktige forutsetninger for et optimalt behandlingsforløp, melder Stavanger Universitetssykehus.

Å få identifisert faktorer eller egenskaper som bidrar til at både individ, team og system fungerer godt vil kunne bidra til å øke kunnskapen om resiliens i det prehospitale rom.

Les her: Resilience in a prehospital setting - a new focus for future research? Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 2020.

– Vi ser derfor behovet for et nytt teoretisk rammeverk og en ny forskningsmessig tilnærming for fremtidige prosjekter innenfor dette tema, forteller Elisabeth Jeppesen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og forsker ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Sammen med Siri Wiig diskuterer hun i en ny kommentarartikkel hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.