Hopp til hovedinnhold


Rekord for luftambulansen

De seneste 10 årene har antall oppdrag pr. år for luftambulansen i Arendal økt fra 345 til over 700. Stavanger har en lignende økning. I helgen ble pasienter som i ettertid ble beskrevet som uskadd hentet fra Kvinesdal og Sirdal med luftambulanse. Fagfolk forsvarer ressursbruken.

De seneste 10 årene har antall oppdrag pr. år for luftambulansen i Arendal økt fra 345 til over 700. Stavanger har en lignende økning. I helgen ble pasienter som i ettertid ble beskrevet som uskadd hentet fra Kvinesdal og Sirdal med luftambulanse. Fagfolk forsvarer ressursbruken, skriver Avisen Agder.

Antall oppdrag for luftambulansen i Stavanger har økt fra 680 i 2002 til 990 (i 2009) Fra basen i Arendal som flyr for Sørlandet sykehus HF, har antall oppdrag økt fra 345 i 2002 til omlag 700 i 2011.  

- Jeg kan ikke kommentere de konkrete hendelsene, men for oss er utgangspunktet at vi setter pasienten først og at det er bedre å kalle ut luftambulanse en gang for mye, enn en gang for lite sier AMK-leder Ole Kristian Skomedal på Sørlandet sykehus til Agder.

Skomedal forklarer at Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og luftambulansen har faste prosedyrer de følger når noen ringer 113 for å be om hjelp i forbindelse med ulykker.

- Typiske tilfeller for å bruke luftambulanse, er når ambulansen ber om bistand, eller det er meldinger om trafikkulykker med stort skadepotensiale, eller ulykker der vitale organg kan ha fått alvorlige skader, forklarer Skomeland.

NYE METODER: Når det gjelder grunnen til den sterke veksten i bruk av luftambulansen de seneste 10 år mener Skomeland at nye behandlingsmuligheter for hjerteinfarkt-pasienter og ved hjerneslag, eller hjerneblødning kan være noe av forklaringen. 

Det er datterselskapet Norsk Luftambulanse AS som er operatør på åtte av Norges 11 legehelikopterbaser. De flyr på oppdrag fra Helesforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS.

Selskapet eies av de regionale helseforetakene og luftambulansetjenesten er fullfinansiert av det offentlige. Det koster omlag 680 millioner kroner pr. år. og de fire helseforetakene betaler over 600 millioner kroner. Ambulanseflyene er i drift omlag 9500 timer pr. år og helikoptere har drøyt 8000 driftstimer. Om man fordeler totalkostnaden på driftstimene koster luftambulansene ca 39.000 kroner pr. driftstime. 

HOVEDPRINSIPP: I luftambulansetjenestens egne hovedprisnipp er det nedfelt at luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport.

Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.

- Jeg tror vi følger opp dette prinsippet. Vi har ikke noen generell praksis på å bruke helikopter mer enn før. Det er ikke slik at vi sender helikopter uansett. AMK skaffer seg en oversikt og gjør en vurdering før vi sender helikopter, sier fagdirektør Per Engstrand på Sørlandet sykehus til Agder. 

Les mer om saken i Avisen Agder