Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: ThinkstockPhotos


Reisetid til annet oppmøtested er arbeidstid

En politibetjent tok Justis- og beredskapsdepartementet til retten. Han ville avklare om han hadde krav på å få godkjent reisetid, utenom normal arbeidstid, som arbeidstid ved annet oppmøtested enn vanlig. Det har han, ifølge Høyesteretts avgjørelse.

Ambulanseforum nr. 4 2018. Tekst: Live Oftedahl.

Videre var det også spørsmål om tjenestemannen kun har krav på reisetidsgodtgjørelse, eller om reisetid skal godtgjøres som arbeidstid med overtidstillegg. Utgangspunktet var hvordan arbeidsmiljølovens paragraf 10-1 skal tolkes.

Høyesterett fastslo at dette skal godtgjøres som arbeidstid med overtidstillegg.

Bakgrunnen for rettsdramaet var tre reiser politibetjenten, som jobbet i Sogn og Fjordane, foretok til og fra et annet oppmøtested enn vanlig, utenom vanlig arbeidstid.

Bisto på to ulike oppdrag

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.