Hopp til hovedinnhold


Registrerer traumedata ulikt

Det er en lang vei å gå for å få lik registrering av hardt skadde pasienter, viser doktorgradsarbeid.

Det er en lang vei å gå for å få lik registrering av hardt skadde pasienter, viser doktorgradsarbeid, skriver Dagens Medisin.

Sykepleieren og legen Kjetil Gorseth Ringdal, en av Norsk Luftambulanses doktorgradsstipendiater, forsker på hvordan man kan systematisere og strukturere registreringen av data som samles inn om hardt skadde pasienter.

For først når alle sykehus registrerer de samme data, kan man undersøke hvilken behandling som fungerer bedre enn andre, og hvordan det går med pasientene, heter det i Norsk Luftambulanse Magasin.

Det har vært forsøkt å gjøre noe med dette tidligere, men det skorter ofte på implementering. Det er en lang vei fra idé til gjennomføring. Noe handler nok om kommunikasjon, det å stole på hverandre, men som oftest tar det tid å endre systemer.

Laget felles registreringsmodell
I fase én av studien kartla Gorseth Ringdal om registrerte data fra traumepasienter i Skandinavia var sammenliknbare.

I fase to kom han, sammen med en internasjonal ekspertgruppe, frem til en felles måte å registere på. Han fikk i fjor publisert en artikkel om metoden i et internasjonalt forskningstidsskrift. Artikkelen ble vurdert som ”highly accessed”, det vil si spesielt interessant i forskerkretser.

Fase tre og fire er i full gang. Her er målet å teste om den felles registreringen fungerer som ønsket.

Utfordrende
– Det er veldig spennende, og kan få stor betydning. Bare det å få sykehus til å registrere hendelser på en lik måte, gjøre beskrivelsen av systemet slik at dette blir likt, er en utfordring. Vi er avhengig av samme registreringsstruktur i de viktigste ledd, sier forskeren.

Les mer om saken på Dagens Medisin