Hopp til hovedinnhold


Regionen frikjenner seg selv

Ambulanser innstilles på grunn av personellmangel, til tross for at de ansatte jobber overtid og uten matpauser. Kaoset i Gøteborgs ambulansetjeneste fortsetter etter at Sahlgrenska tok over driften 2012, ifølge Sveriges Television.
Les også: Derfor slutter ambulansepersonell
Vårdforbundet: Hver uke annuleres 91 pauser for ambulansepersonellet
SVTs granskning viser på utbredte misforhold, men ettersom regionen kontrollerer seg selv, straffes den ikke.
God ambulansetjeneste måles gjennom kvalitetsmål fastsatt av landstinget. SVT sin gransking viser at ambulanser innstilles daglig, likevel nås målene.
– Minsker man en organisasjons kapasitet så må det føre til dårligere pasientsikkerhet. I alle fall ut i fra et teoretisk perspektiv. Men å vise det i praksis er ikke like lett, forklarer professor i prehospital akuttmedisin, Johan Herlitz, for SVT Nyheter Gøteborg.

Flere år med problemer

Ambulansen i Gøteborg har haltet lenge. Sahlgrenska tok tilbake driften i egen regi i 2012 etter noen år hos privateide Falck AB. Socialstyrelsen (tilsvarende Statens helsetilsyn) hadde da rettet hard kritikk mot Falck. Ifølge myndighetene var det risiko for lang ventetid på ambulanser, lav beredskap for akutte hendelser og slurv med sikkerhetskontroller av utstyr og biler.
– Når det er høy belastning, som det ofte er i Gøteborg, så må vi gi avkall på mye – blant annet pauser, hvile og mat. Selvfølgelig påvirker det vår innsats,  fortalte ambulansefører Fredrik i SVT Debatt i dscember 2010.
Professor Herlitz følger utviklingen av ambulansetjenesten nøye. Først og fremst gjennom ansettelsen som forsker ved Sahlgrenska akademi på Gøteborgs universitet. Han gjør også en analyse av utviklingen av ambulansetjenesten de senere årene for SVT.
– Gjennom det jeg kjenner til finnes det ingenting som taler for at ambulansetjenesten har blitt klart forbedret de siste ti årene, sier Herlitz.

I egen regi

I løpet av de fem årene som Falck kjørte Gøteborgs ambulanser måtte de betale bøter til Vestre Gøtalandsregionen på totalt 243 200 kroner for at ambulanser sto stille. Det brøt med anbudskravene. Men nå når Sahlgrenska står for driften selv har de vært tvunget til å la ambulanser stå i 1500 timer i løpet av et år - helt uten straff.
– Det ser jeg på som svært bekymringsfullt fordi det innebærer at vi ikke har mange nok biler i trafikk, og de innebærer en risiko på at folk må vente lengre på ambulansen enn det de hadde behøvd.
I Vestre Gøtaland skal alle livstruende tilstander nås innen 20 minutter. Det målet har regionen selv satt. For øvrige regioner og landsting gjelder samme regel, altså at de selv setter opp kvalitetsmålene. Noe ekspertene er kritiske til.
Les mer om saken hos SVT.se