Hopp til hovedinnhold


Region om mulig insourcing av ambulanser: Vi var billigst ved siste anbud

DANMARK: Da Region Hovedstaden i 2008 for første gang satte ambulankjøring ut på anbud, viste regionens kontrollbud, at den billigste løsningen i fem av ti områder, ville ha vært å ta ambulansekjøringen hjem, ifølge Beredskabsinfo.
Disse erfaringene fra 2008 vil ifølge Region Hovedstaden kunne være et tilstrekkelig grunnlag for en beslutning om å ta hjem deler av ambulansekjøringen, når kontraktene utløper i 2015.
Samtidig peker regionen på at det allerede er gjennomført insourcing av akuttlegebilene, noe som har gitt større fleksibilitet. Men regionen vil ikke opplyse om det har gjort driften dyrere eller billigere.
Ambulansearbeidere i Region Hovedstaden har kritiseret regionens overveielser om å ta hjem deler av ambulansekjøringen. Kritikken har fått det konservative regionsrådsmedlem Nina Berrig til å gå inn i saken.
Hun har bedt embedsmennene i regionen om å redegøre for overveielsene om å ta hjem ambulansekjøringen, samt erfaringene fra akuttlegebilene.
I dag står Falck, Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen for ambulansekjøringen i Region Hovedstaden. Men når de nåværende kontraktene med de tre operatørene utløper den 31. januar 2015, så kan det godt være helt eller delvis slutt på å bruke eksterne ambulanseoperatører i Region Hovedstaden.
Les mer om saken hos Beredskabsinfo