Hopp til hovedinnhold


Region Hovedstaden: Bedre og billigere ambulansekjøring

DANMARK: Falck AS og Københavns Brandvæsen skal kjøre ambulansene fra februar 2016 og det blir 400 millioner kroner billigere over seks år, melder Avisen.
En bedre og mere sikker transport for syke og skadde borgere og samtidig en besparelse på over 400 millioner kroner på seks år.
Det er hva Region Hovedstaden får ut av det nettopp avsluttede offentlige ambulanseanbud, ifølge Avisen.
Regionsrådet har valgt å tildele ambulansekjøringen til to av de nåværende operatørene - Falck og Københavns Brandvæsen - fra 1. februar 2016 og seks år frem.
Best og billigst
- Vi valgte det som er best for borgerne når de trenger hjelp fra en ambulanse, og samtidig billigst for regionen. Jeg er meget tilfreds med anbudets resultat. Vi setter nye og høyere standarder for ambulansekjøring i Danmark med de kravene vi har satt. Det blir en merkbar gevinst for de mange borgerne som vi skal hjelpe, som ofte står i en sårbar og akutt situasjon, sier regionsrådsformann Sophie Hæstorp Andersen (S).
De innkomne budene ble evaluert ut fra en rekke kvalitative kriterier og prisen. Budene fra Falck A/S og Københavns Brandvæsen var best og billigst og dermed samlet sett økonomisk mest fordelaktig.
Et kontrollbud lagd av et uavhengig konsulentfirma, for å se om prisen for kjøring var passende, endret ikke beslutningen.
Forbedringer for borgere og ansatte
For borgerne og ambulansepersonallet er det en rekke forbedringer på vei i 2016:
Helt nye ambulanser blir utstyrt med et elektrisk båresystem, som gjør at det blir langt mere skånsomt og sikkert å ta pasientene inn og ut, samtidig vil ambulansepersonellet ikke bli utsatt for like mange tunge løft daglig.
Ambulansene innrettes slik at personellet kan utføre en rekke behandlinger sittende fastspent i setet ved siden af pasienten. Dermed vil pasient- og personellsikkerheten under transporten bli bedre, og pasientene kan i høyere grad behandles under selve transporten.
Ambulansepersonellet skal arbeide etter nye og felles retningslinjer for behandling med vekt på kvalitet. Det vil derfor ikke være forskjell, uansett hvor man blir hjulpet og behandlet i regionen.
Der skal iverksettes læring straks ved en utilsiktet hendelse i ambulansetjenesten på tvers av leverandører.
Det settes fokus på forskning og utvikling av ambulansetjenesten i et samarbeide mellom leverandørene og regionens akuttberedskap.
Utover dette sikrer de nye kontraktene at det blir ansatt minst 12 elever per år i ambulansetjenesten for å fremme utdannelsesmuligheter for unge.
Fakta
Regionene i Danmark har ansvaret for ambulansekjøringen, og hvem de velger at skal kjøre ambulanser. Kjøringen skal ut på anbud.
Regionens nåværende kontrakter om ambulanseberedskap utløber 31. januar 2016. I dag koster kontraktene cirka 400 millioner kroner årlig.
Ambulanseberedskaben i Region Hovedstaden kom ut på anbud i seks delområder. En leverandør kan maksimalt kjøre ambulanser i fire delområder.
I dag kjøres regionens ca. 200.000 årlige ambulanseoppdrag av Falck A/S, Frederiksberg Brandvæsen og Københavns Brandvæsen frem til februar 2016. Deretter vil det kun være to leverandører, Falck A/S i fire delområder og Københavns Brandvæsen i to delområder.
Man anser at konkurransen har blitt skjerpet. Det har resultert i en samlet mindre utgift på over 400 millioner kroner med nåværende beredskap over en kontraktsperiode på seks år.
Våren 2015 vil det bli gjennomført en større analyse av om antallet beredskaper er passende.
Servicemålet for Region Hovedstadens ambulanser vil være det samme som i dag. 90 prosent av alle utrykninger skal være framme hos borgerne innen 13 minutter, etter at oppgaven er mottatt og disponert av 112 og AMK-sentralen
Les mer om saken hos Avisen