Hopp til hovedinnhold


Reelle samvirkeressurser

Erik Schjenken har skrevet en masteroppgave som viser at vektere er en svært viktig ressurs for nødetater i en krisesituasjon, melder NHO Service.
Schjenken jobber nå med informasjonssikkerhet i et firma som heter Sykehuspartner. Hans masteroppgave i samfunnssikkerhet ble ferdig i januar i år ved Universitetet i Stavanger og har tittelen "Hvem utgjør de reelle samvirkeressursene for nødetatene i en krise? – En studie av vekteres
rolle i akuttfasen etter en krise, eller større hendelse".
Oppgaven finner du her.
- Oppgaven ble skrevet i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller og det var de som foreslo emnet. Oppgaven er en del av et prosjekt på FFI som heter BAS (Beskyttelse av samfunnet), forteller Erik Schjenken.
Viktigste funn 
- Mine viktigste funn er at vektere ofte vil være en tilgjengelig ressurs for nødetatene i en akuttfase, men at de ikke blir inkludert i planverk eller øvelser. Dette er en svakhet i norsk samfunnsberedskap, sier Schjenken i en epost.
Schjenken understreker at vektere må få opplæring i at de må tilby nødetatene kompetanse. Man kan ikke forvente at nødetatene har kunnskap om alle vekterkapasitetene som er på de ulike objektene, så her må vekterne oppsøke de respektive operative lederne for nødetatene og tilby assistanse (og tilgang til kameraer etc).
Les mer om saken hos NHO Service