Hopp til hovedinnhold


Redusert ambulanseteneste i sommar

Beredskapen på ambulansetjenesta i Sogn og fjordane vert redusert i sommar.

Beredskapen på ambulansetjenesta i Sogn og fjordane vert redusert i sommar.

Les heile saka på NRKs nettside

Manglar kvalifiserte ferievikarar

Dette vil mellom anna føre til at utrrykkningstida på akuttoppdrag vert lengre. 
For situasjonar som ikkje hastar må ein og belage seg på auka ventetid. Også pasientar som skal bli flytta mellom sjukehus vil merke den reduserte kapasiteten. Dei vil kun bli flytta dersom det ikkje påverka akutttjenesta.

Årsaken er at ambulansetenesta manglar kvalifiserte ferievikarar. Kutta i ambulansetenesta er forsøkt delt på ulike distrikt.