Hopp til hovedinnhold


Redningskonferansen 2017 - erfaringsseminar program

Redningskonferansens Erfaringsseminar vil dele lærepunkter fra aktuelle hendelser. Det blir fokus på skred, og skredet i Haugastøl den 15. mars og Lyngen den 16. mars skal belyses nærmere. 

Her er programmet (pdf) Sist oppdatert 27.09.17

Påmelding her

Koordinering og kommunikasjon i en skredhendelse belyser mange utfordringer, som også er aktuelle under andre type hendelser. I skredhendelser blir mange utfordringer virkelig satt på «spissen». Skred hender ofte langt fra vei og gjør et godt og tett samarbeid mellom mange aktører nødvendig; profesjonelle, frivillige, statlige og private. Her vil det være mange erfaringer å ta med seg for alle aktører innen redningstjenesten.

Tid: Fredag 29. september fra kl. 09-17.30
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Adresse: Balder allé 2, 2065 Ullensaker
Programmet oppsummert: 
Mulighetsstudien og øving for læring –
forutsetninger for individuell og kollektiv
kunnskapsdannelse i redningstjenesten
Geir Sverre Braut, leder av Mulighetsstudien
og forsker Universitetet i Stavanger
Generelt om skred
Albert Lunde, stipendiat UiS og
leder i Nord-Gudbrandsal alpine redningsgruppe

Ny nasjonal retningslinje for behandling av hypoterme pasienter
Øyvind Thomassen, luftambulanselege, Helse Bergen

Skredet i Lyngen 16. mars: 

 • Overordnet beskrivelse av hendelsen: HRS -Nord
  Tore Wangsfjord, operativ redningsinspektør
 • Medisinsk innsats
  Knut Fredriksen, UNN Statens luftambulanse
 • Fagleder skred Røde Kors: Frode Hansen

Paneldebatt med erfaringspunkter
Hva kan redningshelikopteret og luftambulansen bidra med under skred? 

 • Fartøysjef 330 skvadron: Nils Arne Ro
 • Redningmann Norsk Luftambulanse: Christen Tellefsen

Skredet ved Haugastøl 15. mars:

 • Overordnet beskrivelse av hendelsen: Ståle Jamtli, operativ redningsinspektør HRS-Sør
 • Operasjonsleder Nordre Buskerud LRS: Ole Kristian Bækkedal
 • IL Nordre Buskerud: Odd Halvard Seterdal
 • Fagleder skred, RKH Skredgruppe Buskerud: Stig Sundfjord
 • Innsatsmannskap, RKH Skredgruppe Buskerud: Arild Sjåstad
 • Norske Redningshunder: Pål Bakken
 • Lege, luftambulansen Ål: Ole Petter Haugen

Paneldebatt med erfaringspunkter.
PLIVO og samvirke – har utviklingen av PLIVO-prosedyren overføringsverdi til resten av redningstjenesten? Hva er erfaringene så langt med prosedyren?

 • Innsatsleder helse: Bernt Kristiansen, St. Olavs Hospital
 • Innsatsleder brann: Håvard Bakken, OBRE
 • Innsatsleder politi: Line Olstad, leder for Nasjonal referansegruppe for PLIVO og nasjonal instruktør PLIVO

Oppsummering av dagen

Velkommen!