Hopp til hovedinnhold


Påmeldingen til Redningskonferansen er i gang

Mandag 21. september går Redningskonferansen 2015 av stabelen. Årets tema er «Samvirke i praksis». 

Her finner du programmet

Påmelding her

Bredt samarbeid
I fjor var det over 300 deltakere fra redningsfamilien på konferansen.

– Politihøgskolen startet opp konferansen etter at Gjørv-kommisjonen konkluderte med at 22. juli 2011 var dagen nødetatene ikke fant hverandre. Vi så et behov for bedre samhandling på tvers. Redningskonferansen tar opp de samvirketemaene som er tidsaktuelle, sier politioverbetjent ved Politihøgskolen Bjørn Danielsen som er initiativtakeren til Redningskonferansen.
Se også: Påmelding til Ambulanseforum
Temaer
Noen av årets temaer: Felles redningsspråk, framdriften på utrulling av prosedyrer for pågående livstruende vold (PLIVO), status for redningshåndboka og nye veiledere, psykososial krisehåndtering og krysskulturell kommunikasjon.
– Dette er en fin anledning til å møte folk fra andre etater, sier Bjørn.
Redningskonferansen er et samarbeid mellom mange aktører. Nytt i år er at også Justis- og beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Politidirektoratet er med på arrangørsiden.
Blålysfest
Det blir stor utstilling i forbindelse med konferansen. På kvelden blir det minglemiddag og blålysfest med levende musikk: Follo politidistrikts bluesband skal spille.

Redningskonferansen sponses av Justis- og beredskapsdepartementet, Politihøgskolen, Helsedirektoratet og Sivilforsvaret/DSB.
– Dette er etter hvert blitt et spleiselag, og i år er de tre viktigste direktoratene innenfor krisehåndtering med på laget. Vi ønsker at PHS fortsatt skal ha et eierforhold til konferansen også i fremtiden, men at Justis- og beredskapsdepartementet – som eier redningstjenesten i Norge – kan ta over stafettpinnen med driften av konferansen videre, forteller Bjørn.
Medarrangører: Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Brannmannen, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF) og Norges brannskole. Ambulanseforum er teknisk arrangør.

Velkommen!