Hopp til hovedinnhold


Redningskonferansen 2018 - program og påmelding

Beslutningstaking i stressede situasjoner, kommunikasjon i kriser og innsatsledelse er hovedtemaene på årets konferanse, samt nyheter som ny redningshåndbok og nytt sambandsreglement.

Tid:
24. september: 0900 - 17.00. Middag kl. 19.
25. september: 0900-1200
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Beslutningstaking og kommunikasjon er aktuelt i alle typer hendelser. Et godt og tett samarbeid mellom mange aktører er nødvendig; profesjonelle, frivillige, statlige og private. Årets redningskonferanse byr på mange erfaringer å ta med seg for alle aktører innen redningstjenesten.

Påmelding her

Pris for begge dager: Kr. 2550 inkl. lunsj første dag, overnatting og middag.
Dagpakke: Kr. 1300 inkl. lunsj.

Her er programmet i PDF (oppdatert 21.09)

24. september

0900 – 0910
Åpning ved Siri Lill Mannes, konferansier
0910– 0925
Innledning ved statssekretær Torkil Åmland (Frp), Justis- og beredskapsdepartementet
0925-0930
Hva sier Stortingsmelding 10 (2016-2017) om samfunnssikkerhet når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet?
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør og daglig leder ved HRS Sør-Norge
0930- 0945
Justis- og beredskapspartementets forventninger til fagmiljøene når det gjelder utdanning, øvelser og erfaringsoverføring
Pål Anders Hagen, avdelingsleder, Justis- og beredskapsdepartementet
0945- 1000
Ny fagutdanning for brann- og redningsetaten. Tanker om felles innsatslederutdanning
Cecilie Daae, direktør DSB
1000- 1015
Status felles innsatlederutdanning – erfaringer og fremtidstanker
Eirik Rosø, politiinspektør og leder av operativ seksjon ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning
1015 – 1030
Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene
Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder Helse Stavanger
1030 – 1130      PAUSE og utstilling

1130-1150
PANELDEBATT: Hvorfor bør vi ha en felles 
innsatslederutdanning? Hvordan bør det øves? Hvordan få til erfaringsoverføring fra øvelser og virkelige hendelser?

 • Hva skal til for å få til en tverrfaglig innsatslederutdanning slik Stortingsmelding 10 foreslår?
 • Har innsatslederkursing og ulike utdanninger i hver etat innvirkning på håndtering av samvirke på skadested?
 • Samarbeid på innsatsleders kommandoplass (ILKO); hvordan fungerer samarbeidet mellom nødetatene på reelle hendelser og i øvelser?

1150 - 1210
ENDELIG: Ny Redningshåndbok
Jon Halvorsen,  styreleder i FORF og organisasjonsleder Norsk Folkehjelp
1210-1230
Veileder for planverk og samvirke i  redningstjenesten
Rune Danielsen, redningsleder HRS Nord-Norge
1230-1250
Revideringer i sambandsreglement. Ledelsessamband og faggrupper i redningstjenesten
Owe Frøland, redningsleder HRS Sør-Norge
1250 – 1420       LUNSJ og utstilling
1420-1450
Beslutningstaking i pressede situasjoner
Bjørn Helge Johnsen, professor Institutt for samfunnspsykolog Universitetet i Bergen

Seljordhendelsen

Torsdag 12. oktober 2017 kantret en båt med seks personer på Seljordvannet. Tre personer omkom. Vi benytter denne tragiske hendelsen til å belyse samarbeid, koordinering og kommunikasjon. 
1450-1530

 • Gjennomgang av hendelse «Seljord»
  Ståle Jamtli, redningsinspektør HRS Sør-Norge
 • Håndtering av hendelsen
  Åsmund Sanda, innsatsleder politi Sør-Øst politidistrikt
 • Hvordan fungerte samarbeidet mellom ulike brannvesen, innsatsleder og øvrige aktører?
  Tor Einar Stensrud, underbrannmester og redningsdykkerleder og Marius Kirkenes, redningdykker fra Brann- og redningsetaten Oslo kommune.

1530 – 1605        PAUSE og utstilling

Fortsettelse Seljordhendelsen

1605
Hvordan fungerte samarbeidet? Perspektiver fra AMK, luft og frivillige

 • Grete Bø, avdelingsleder AMK Vestfold-Telemark
 • Jarle Andersen, pilot Sea King
 • Øyvind Andreas Dalen, redningsmann Norsk Luftambulanse
 • Jarle Øverland, distriktsrådleder RKH Telemark
 • Tor Arne Elvrum, brigadesjef/innsatsleder Oslo brann og redningsetat

PANELDISKUSJON med de involverte aktørene      
1700        Avslutning ved Siri Lill Mannes
1900
Minglemiddag

25. september

0900-0935
«Det mentale skjold», når ulykken rammer egne mannskaper. Defuse og debrifing etter tøffe oppdrag.
Tomm F. Gran, fagleder HMSK Redningsselskapet
0935-0950
Erfaringer med meldingsmottak i kritiske hendelser
Frode Iversen, redningsleder HRS Nord-Norge
0950-1030
Kommunikasjon i kriser
Roar Espevik, instituttleder samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad på felles mentale modeller i team, deriblant interaksjon i desentraliserte team
1030 – 1100           PAUSE og utstilling
1100-1200
Avslutning av Redningskonferansen og åpning av Ambulanseforum.
Fem F-er i kommunikasjon. Trond Viggo Torgersen og Edvin Schei
Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet!