Hopp til hovedinnhold


Informasjon om Redningskonferansen 2015

Tema: Samvirke i praksis. På kvelden blir det minglemiddag og blålysfest. Det er fremdeles noen plasser igjen. 

2015bannerRedningskonferansen3
Redningskonferansen arrangeres for fjerde gang, og ble til som et svar på 22/7-kommisjonens kritikk om at etatene ikke fant hverandre ved Utøya. Personell ved Politihøgskolen tok initiativ til konferansen, som er ment å fungere som en arena for tverretatlig læring og erfaringsutveksling.

Her er programmet til Redningskonferansen

Pris: 1600 kroner.
Primær målgruppe er deg som har marsjstøvlene på. Etter at rapporter og fine ord er skrevet: Hvordan er virkeligheten?
Redningskonferansen: Priser og generell info
Dagen etter Redningskonferansen blir det samvirketemaer på Ambulanseforums konferanse som arrangeres samme sted. Personell fra redningsfamilien ønskes velkommen!

Sjekk: Program Ambulanseforum 2015 (pdf)

Mer info om Ambulanseforum 2015

«Alle» i redningsfamilien er med

Nytt i år er at Justis- og beredskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Politidirektoratet også er med på arrangørsiden av Redningskonferansen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var med på arrangørsiden allerede i fjor.
Medarrangerører er også Sivilforsvaret, Brannmannen, Norges brannskole, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Frivillige organisasjonsers redningsfaglige forum (FORF) og Ambulanseforum.
Teknisk arrangør: Ambulanseforum

Minglemiddag og blålysfest

Gå ikke glipp av minglemiddagen og blålysfesten. Stor suksess i fjor!

Sett av dagen!