Hopp til hovedinnhold
Lufttransports redningshelikopterbase i Longyearbyen, Svalbard. Samme leverandør skal levere redningshelikopter til Tromsø og Sysselmannen. © Fredrik Naumann/Felix Features


Redningshelikopterbase etableres i Tromsø

Basen skal driftes av et sivilt selskap, men skal ha samme responstid som de militære redningshelikoptrene.

Lange avstander, ustabilt samband og kulde og mørke gjør redningsaksjoner i Nord-Norge vanskelig.

I dag er det baser på Banak i Finnmark og Bodø i Nordland, men ingen i Troms, skriver NRK.

Fredag vedtas det i statsråd å opprette redningshelikopterbase i Tromsø, til 1,8 milliarder kroner, fordelt over seks år.

Det er to tilbydere, Lufttransport og CHC.

Neste uke blir det bestemt hvilket selskap som får anbudet. Det stilles krav om beredskap 24 timer i døgnet, sju dager i uken, med 15 minutters klartid (responstid).

– Folk i nord får mye bedre redningskapasitet. Når det gjelder antall helikoptre legges det opp til to helikoptre på Svalbard, og to helikoptre på ny base i Tromsø. Som for dagens tjeneste på Svalbard må leverandøren kunne stille med et erstatningshelikopter som kan dekke opp for uforutsette perioder med manglende beredskap på maskinene. Det sier justis – og beredskapsminister Monica Mæland til NRK.

Mæland bekrefter at folk nordpå har hatt lavere beredskap enn resten av landet.

Samlet ramme for den nye redningsbasen og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste skal ikke overstige 1.86 milliarder kroner for perioden fra 2022 til 2028, skriver iTromsø.

– Anbudskonkurransen viser at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke, skriver departementet.