Hopp til hovedinnhold
Redningshåndboka er her! Den ble lansert på Redningskonferansen. Foto: Live Oftedahl


Redningshåndboka er her

For ti år siden forelå det et utkast til en redningshåndbok. Uvisst hvorfor ble den aldri utgitt. Men nå er endelig Hånd-bok for redningstjenesten Systembeskrivelse - prinsipper- verdier her.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2018. Tekst: Live Oftedahl

Arbeidet har foregått over et par år. Resultatet er en paperback på 130 sider med 17 kapitler.

Redningshåndboka forteller om den overordnete organiseringen av redningstjenesten, planverk, ressurser, stadier i en redningsaksjon, organisering i innsatsområder, samband, mediekommunikasjon og støtteverktøy med mer.

Planverket for redningstjenesten er tredelt.

Denne Redningshåndboka utgjør nivå 1 og gjelder overordnet og nasjonalt for alle aktører i redningstjenesten.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.