Hopp til hovedinnhold


Redningsarbeidere med giftig hverdag

Da Frölunda brannstasjon i Göteborg installerte egne vaskemaskiner for utrykningsklær, fikk de pålegg om å rense avløpsvannet. Vaske­vannet var for giftig, skriver Fagbladet.
Ansatte i brann og redning utsettes for et enormt antall giftstoffer på jobb. Røyken fra en vanlig husbrann i et moderne hjem inneholder så mange sykdoms- og kreftframkallende stoffer at ingen noensinne har klart å lage en fullstendig oversikt.
Det som det derimot fins ferske oversikter over, er forekomst av kreft i brann- og redningsyrket. Nordiske og internasjonale undersøkelser dokumenterer en skremmende utvikling. Nå vil brannfolk ha bedre rutiner og beskyttelse.
Alarmerende utvikling
Årets brannkonferanse, med deltakere fra hele landet, ble arrangert i Göteborg. Der presenterte Stefan Magnusson fra Skellefteå brannvesen en fersk svensk undersøkelse om testikkelkreft blant brannmenn. Den føyer seg inn i en rekke internasjonale kartlegginger med entydige resultater.
Når svenske menn begynner i brannyrket, er forekomsten av testikkelkreft halvparten av gjennomsnittet i befolkningen. Det forklares med at unge brannkonstabler trener og lever sunnere. Etter fem år i yrket er forekomsten økt med det firedobbelte – til det dobbelte av normalen.
– Undersøkelsen illustrerer helsefaren, sier brannkonstabel Stefan Magnusson. Han står bak Skellefteå­modellen, en rutinebeskrivelse som har blitt modell for svenske brannkorps gjennom prosjektet «Friska brandmän».
Les mer om saken hos Fagbladet