Hopp til hovedinnhold


Redelig journalistikk?

Det er gode grunner til å stille spørsmål ved Dagbladets motiver for å kjøre det som mer og mer minner om en kampanje mot AMK, ambulansepersonellet og politiet, skriver document.no.

Det er gode grunner til å stille spørsmål ved Dagbladets motiver for å kjøre det som mer og mer minner om en kampanje mot AMK, ambulansepersonellet og politiet, skriver document.no.

Også på document.no: Truet de AMK og politiet?

Siste: Tyrkisk UD krever Tøyengransking

Bakgrunn: Varsler full AMK-gjennomgang etter ambulansebråk

Loggen i Tøyensaken

Pressemelding fra sykehuset: Ambulanseutrykningen på Tøyen

Pressemelding fra sykehuset: AMK og praksis rundt lydlogg

Les også: – AMK har problemer med minoriteter

Anmelder politi og AMK

Store, sinte oppslag i Tyrkia: Les Dagbladet: “Skam dere Norge” og “Politiets tortur drepte moren”

Det er et faktum at de ansatte hos AMK i utgangspunktet må ha opplevd familiens opptreden på telefon som såpass aggressiv at de valgte å kontakte politiet - hvis ikke hadde ikke politiet vært der til å begynne med.

Det er likeledes et faktum at både ambulansepersonellet og politiet som ankom stedet oppfattet familiens atferd som truende. Den avdøde kvinnens slektning brukte også kvelden til å spre en direkte feilaktig fremstilling av ambulansens ankomsttid på forskjellige nettsider.

Likevel velger Dagbladet å agere mikrofonstativ for en familie som - i motsetning til hva politiet og AMK har, i og med de i så fall vil bli avslørt i det øyeblikket lydloggene blir utlevert til Fylkeslegen - har grunn til å dekke over sin egen rolle i saken. Men der finnes ikke ett kritisk spørsmål til familien i Herseths artikkel, skriver Nina Hjerpseth-Østlie i et lengre innlegg på document.no

Videre:

De Leon krever at AMK offentliggjør telefonloggen av anropene fra familien på Tøyen, da han mener det "er svært viktig at AMK er raske med å legge alle kortene på bordet i denne saken".

Imidlertid tyder så godt som samtlige tilgjengelige opplysninger hittil på at både politiet og AMK allerede har lagt alle kortene på bordet, noe som stiller De Leon i et ytterst underlig lys når han nå velger å insinuere noe annet.

Lærte De Leon og OMOD overhodet ingenting av backlashen man pådro seg i Farah-saken?

Les hele innlegget på document.no: Det hjelper ikke med kampanje-journalistikk og et omtrentlig forhold til sannheten heller